31. marts 2020

Vedvarende energi når 40 procent-mærket

Foto: Innogy SE

Vindkraft og anden vedvarende energi dækkede sidste år 40 procent af den offentlige nettostrømproduktion. Det fremgår af oplysninger fra Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (Fraunhofer ISE).

Det er den største VE-andel nogensinde i tysk elproduktion.

Fraunhofer ISE’s analyse af strømproduktionen i 2018 viser, at de vedvarende energiformer i alt producerede 219 TWh, hvilket er en stigning på 4,3 procent i forhold til 2017. Vindenergien er klart den største bidragyder blandt de vedvarende energiformer og stod for over 20 procent af elproduktionen.

De tilsvarende danske tal i 2018 er 43,5 procent i alt for vind- og solenergi, og 40,7 procent for vindenergi alene. Tyskland haler altså langsomt ind på Danmark.

“Tallene fra Fraunhofer ISE er en grund til at være stolt. For første gang har vind- og solenergi produceret mere strøm end brunkul og stenkul til sammen,” siger Hermann Albers, som er formand for Bundesverband WindEnergie.

Vind- og solenergi formåede i løbet af 2018 at komplettere hinanden i Tyskland; sommermånederne var præget af meget lidt vind, men til gengæld var der masser af solskin. 

U.G.