Tyskere og amerikanere glider fra hinanden

Foto: Joe Shlabotnik from Forest Hills, Queens, USA, licens CC BY 2.0

De to landes befolkninger har stadig et fælles værdigrundlag. Men det bliver mindre og mindre, viser meningsmåling.

Først den gode nyhed: Både et flertal af tyskerne og et flertal af amerikanerne mener stadig, at deres to lande har fælles værdier. Den dårlige nyhed er, at de har sværere og sværere ved at få øje på dem.

Det viser en meningsmåling, som meningsmålingsinstituttet youGov foretog i begge lande i april, og som Frankfurter Allgemeine Zeitung omtaler.

50 procent af tyskerne og 49 procent af amerikanerne mener, at de fælles værdier bliver færre, men det er dog kun hver femte tysker, som mener, at der slet ikke er nogen fælles værdier.

I undersøgelsen er respondenterne blevet bedt om at angive deres lands vigtigste værdier, og for tyskerne er det i rækkefølge ytringsfrihed, demokrati, ret til privatliv og retssamfund. Amerikanernes rangorden ser anderledes ud. Yringsfrihed kommer ganske vist også hos dem på førstepladsen, men herefter kommer religionsfrihed, demokrati – og retten til at bære våben.

På andre områder er forskellene mindre markante. 21 procent af tyskerne har fuld tillid til de demokratiske institutioner; blandt amerikanerne er det 17 procent. 33 procent af tyskerne har omvent ingen eller ringe tillid til de demokratiske institutioner, og tallet er næsten det samme for amerikanernes vedkommende, nemlig 34 procent.

U.G.