Tyske forbrugere kan få billig el fra Frankrig

Foto: Felix König, licens CC BY 3.0

Øget elproduktion i Frankrig kan give billigere el i tyske ledninger – og gøre det nemmere at nå klimamålsætningerne.

Frankrig vil udvide elproduktionen fra vedvarende energikilder – og samtidig beholde de nuværen­de atomkraft­værker til 2035. Det kan medføre en stigende elproduktion, som delvist eksporteres, og Tyskland og andre nabolande er potentielle importører. Kritikere frygter derfor, at Tyskland kan blive oversvøm­met med billig el og siger, at Tyskland og Frankrig må koordinere deres energipolitikker.

Det skriver Spiegel Online.

I Frankrig er vurderingen i dag, at landets 58 kernekraftværker, som står for tre fjerdedele af elproduk­tionen, fortsætter indtil videre. I 2015 besluttede den franske regering, at a-kraftens andel af elproduk­tionen skulle reduceres fra 75 til 50 procent, samtidig med at der skulle investeres i produktion fra vedvarende kilder. Resultat kan blive en stærk øgning af elproduktionen.

Hvordan og hvornår, Frankrig vil gennemføre sin energiomlægning, er ikke afklaret, men præsident Macron har igangsat en offentlig høring, som forventes afsluttet i juni 2018. Claude Turmes, medlem af Europa-Parlamentet for de Grønne, kritiserer de franske overvejelser om opret­holdelse af en stor elproduktion fra a-kraft, og siger, at ”Tyskland er truet af en Atom-Tsunami”.

Lettere at nå tyske klimamål

Men hvor står Tyskland i dette spørgsmål? Kort efter nedsmeltningen af atomkraftværket i Fukushima i 2011 besluttede man, at de syv ældste kraftværker i Tyskland skulle lukkes så hurtigt som muligt, og at resten af værkerne skulle være lukket ved udgangen af 2021. Tyskland planlægger desuden, at 65 procent af elproduktionen i 2030 skal komme fra vedvarende kilder. Hvad det vil indebære for Tysklands kulfyrede værker, her­under de problematiske brunkulsfyrede værker, er ikke klart.

For Tyskland ser de franske overvejelser umiddelbart ud til at være en fordel for Tysklands klimaproblema­tiske elpro­duktion. På grund af den høje andel af elproduktion med kul emitterer Tyskland ni gange så meget kuldioxid pr. kilowatt-time som Frankrig. Det viser et studie, som er gennemført af tænketanken Agora Energie­wende. For at Tyskland kan nå landets klimamål, skal det frem mod 2030 halvere elproduk­tionen fra kul­fyrede værker og sikre, at andelen fra vedvarende kilder rent faktisk øges til de 65 procent, siger Agora-projekt­leder Dimitri Pescia.

Import fra Frankrig kan lette presset i relation til klimamålene. Fortsat fransk elproduktion fra a-kraft vil også kunne komme den tyske forbruger til gavn, idet elpriserne i de kommende år må forventes at stige i et lavere tempo eller endog falde lidt som følge af stigende produktion.

Væsentligt for, hvad der kommer til at ske, bliver udviklingen af to priser: Kilowatt-prisen og CO2-prisen. Og det afgørende spørgsmål bliver, om priserne vil kunne finde et leje, som på den ene side muliggør en stabil elpris og på den anden side en CO2-pris, som motiverer til gennemførelse af energi­omlæg­ninger i både Frankrig og Tyskland. For at skabe overblik og beslutningssikkerhed er de to lande nødt til at samkøre deres strategier på el-området, mener både Claude Turmes og Dimitri Pescia.

LSR

Læs også:

Forbundslande vil have erstatning for kulstop