Tysk økonomi voksede med 2,3 pct. i tredje kvartal hjulpet af stærk eksport

Tyskland vil have EU til at acceptere indeksering af børnepenge.. Foto: Poul Scheuer

Væksten i tysk økonomi accelererede i årets tredje kvartal, drevet af især stærk eksport og investeringer, sagde det tyske statistiske kontor Destatis tirsdag. Tysklands bruttonationalprodukt voksede med 0,8 pct. i kvartalet fra andet kvartal og 2,3 pct. fra tredje kvartal 2016. I årets andet kvartal var BNP vokset med 0,6 pct. sammenlignet med andet kvartal, og endte 1 pct. højere end et år tidligere.

Både import og eksport voksede i tredje kvartal, men eksporten lagde mest til, og dermed udviddede Tysklands store handelsoverskud sig yderligere i de tre måneder, sagde Destatis. De seneste tre år har tysk eksport nået rekordhøjder hvert år. I 2016 udgjorde handelsoverskuddet hele 253 milliarder euro, og i år forventes det at stige yderligere til omkring 260 milliarder euro.

Det økonomiske opsving har varet siden 2014, og ifølge de økonomiske vismænd udviser den tyske økonomi i øjeblikket tegn på overophedning. I sidste uge advarede vismændene i deres efterårsrapport om begyndende flaskehalse på arbejdsmarkedet og kapacitetsbegrænsninger flere steder i produktionen. Behovet for yderligere produktionskapacitet afspejlede sig i tredje kvartal i vækst i bruttoanlægsinvesteringerne, og særligt i nye investeringer i maskineri, sagde Destatis.

Statens udgifter og det tyske privatforbrug var i de forgangne tre måneder derimod stort set uændrede sammenlignet med andet kvartal.

feh