Tysk godkendelse af Nord Stream 2 på plads, men retssag truer

Efterspørgslen efter arbejdskraft i største i industrien og i byggeriet. Foto: Nord stream AG

Så er alle nødvendige tilladelser i Tyskland på plads: Mandag godkendte Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie, BSH, byggeriet af gasrørledningen Nord Stream 2.

Det er dog ikke ensbetydende med, at byggeriet er endelig godkendt. Den tyske miljøorganisation Naturschutzbund, NABU, indbragte nemlig tidligere på måneden Nord Stream 2-projektet for retten i Stralsund. Det er dog en anden tysk myndigheds tilladelse, NABU klager over, nemlig en tilladelse som vedrører strækningen fra kysten og ud til territorialfarvandsgrænsen. BSH’s tilladelse gælder fra denne grænse og videre ud til 200 sømilesgrænsen, det vil sige i Tysklands såkaldte eksklusive økonomiske zone.

Det er endnu ukendt, om retssagen vil få opsættende virkning på byggeriet.

Også Sverige mangler at godkende Nord Stream 2. Den svenske regering har bedt EU-Kommissionen om at vurdere Nord Stream 2 “for at skape klarhed over projektets retslige, energipolitiske og sikkerhedsmæssige aspekter”, som det hedder i en regeringsrapport om den nationale sikkerhedsstrategi.

U.G.

Læs også:

Naturvenner vil standse Nord Stream 2 med retssag