Tysk by siger stop for flere flygtninge

Pirmasens. Foto: Juergen Kappenberg, licens CC BY-SA 3.0

Pirmasens siger stop for nye flygtninge, foreløbigt for et år. Den affolkede tidligere industriby har også taget sin rigelige andel af Tysklands flygtninge.

Af Uffe Gardel

Fra på mandag er det slut: Pirmasens vil ikke have flere flygtninge. Ikke en eneste mere kan man tage imod, har byen meddelt den tyske indvandringsmyndighed BAMF, og asylstoppet kommer til at gælde i foreløbigt et år.

Pirmasens er en fredelig by med omkring 40.000 indbyggere allersydligst i Rheinland-Pfalz, ikke langt fra den franske grænse, og den er ikke pludselig blevet grebet af højreradikalisme og udlændingefjendtlighed. Byen har bare, i bogstavelig forstand, fået nok. Under hele migrantkrisen har Pirmasens været et et godt sted at sende nye flygtninge hen; her var god plads og billige lejligheder. Og derfor har byen fået sin rigelige andel; den har faktisk fået godt dobbelt så mange flygninge, som den efter den aftalte tyske fordelingsnøgle skal have. Pt. bor der 1.309 flygtninge i den lille by med omkring 40.000 indbyggere.

Pirmasens er, hvad man på tysk kalder “struktursvag”; på dansk ville vi tale om Udkantstyskland. Den var engang en livlig industriby og ikke mindst hjemsted for skoproduktion, men i dag er den arbejdsintensive industri for længst flyttet fra Rheinland. Og selv som et teknologimuseum og smart “science center” er rykket ind i en af de forladte fabriksbygninger, er det alligevel gået tilbage for Pirmasens. Arbnejdsløsheden er på 12,5 procent, hvilket er enormt efter tyske forhold og tre gange så højt som i resten af Rheinland-Pfalz, og det på trods af, at byen har mistet en tredjedel af sin befolkning siden de gode dage. P

rognosen spår yderligere tilbagegang på 15 procent frem til 2035; der er en grund til de mange billige lejligheder.

Delstatsregeringen i Rheinland-Pfalz bakker Pirmasens op; byen har et ganske særligt problem, siger integrationsminister Anne Spiegel (De Grønne). Hun understreger dog, at flygtningebremsen ikke løser alle byens problemer.

“Det er klart, at byen Pirmasens også har andre samfundsmæssige udfordringer at kæmpe med, som ikke først er kommet, da flygtningetallene gik i vejret,” sagde hun for nylig, da byen offentliggjorde sin beslutning.

Tidligere har Freiberg i Sachsen meddelt, at byen måtte have en pause i modtagelsen af flygtninge.

Læs også:

Under 200.000 flygtninge i år