Tænketanke: Voksende bekymring for økonomien

Efter mere end en måneds konflikt har parterne i metalindustrien fundet hinanden. . Foto: Airbus

Ingen recession, men “mange risici”, siger førende tænketank. Igen i november faldt industriproduktion og ordreindgang.

Tysk økonomi er nu klart i gang med en afkøling, men stadig langt fra recession. De nyeste tal for industriproduktion og ordreindgang i industrien viste begge fald; korrigeret for kalender og sæson faldt ordreindgangen med én procent i forhold til oktober, og produktionen faldt med 1,9 procent. Dette følger efter adskillige måneder med svage fald i løbet af 2018, og sammenlignet med november 2017 er produktionen 4,7 procent lavere.

Der er ikke tale om dramatiske fald, og der har også ind imellem været stigninger, men det samlede billede er klart: væksten bremser op. Den har faktisk været lige ved at gå i stå. I tredje kvartal 2018 – det seneste afsluttede kvartal, man har tal for – gik tysk økonomi tilbage med 0,2 procent, hvilket er det første negative væksttal på kvartalsbasis i Tyskland siden 1. kvartal 2015.

Tallene er svage nok til, at økonomerne begynder at rykke uroligt på sig, fordi eksterne påvirkninger vil kunne skade væksten alvorligt.

“Trods alle ulykkesprofeter vil 2019 ikke i Tyskland blive året, hvor økonomien går tilbage,” siger Marcel Fratzscher, som er præsident for DIW i Berlin, en anerkendt og delvist offentligt finansieret tænketank.

DIW’s prognose er fortsat en vækst på 1,6 procent i tysk BNP i år.

“Det er en solid vækst, og en recession er ikke i syne. Jeg imidlertid samtidig mange risici: En verdenshandelskonflikt, en finanskrise i Italien eller en ureguleret Brexit ville kunne tilføre den ekstremt åbne tyske økonomi store skader.”

En anden tænketank, Ifo Institut i München, peger på, at problemet er verdensomspændende.

“I tredje kvartal 2018 var den samlede økonomiske vækst skuffende i de fleste vigtige økonomier,” konkluderer Ifo i et nyt notat, hvori man nævner, at Eurozonen under ét kun havde en vækst på 0,2 procent i tredje kvartal.

“Opbremsningen vil formentlig vare ved i 2019. Samlet set vil den globale konjunktur formentlig miste dynamik.”

Ifo venter en vækst i Eurozonen på 1,1 procent fra andet kvartal 2018 til andet kvartal i år.

U.G.