Tænketank: 20 kulværker kan lukkes

Foto: Vogone, licens CC BY-SA 3.0

Tysklands 20 mest forurenende kulkraftværker kan lukkes uden at true forsyningssikkerheden.

Det fremgår af en rapport fra tænketanken Agora Energiewende.

“Man kan lukke ned for 8,4 gigawat brunkul, og selv i en worst-case-situation med mørke og vindstille i januar 2020 eller januar 2023 vil forsyningssikkerheden være på plads. De væsentligste grunde er: Der er i dag overkapacitet blandt kraftværkerne i Tyskland, og de ville efter en nedlukning af de 20 ældste kulkraftværker bliver afviklet.”

Rapporten peger på, at mange gaskraftværker står uudnyttet hen, eller ligefrem er blevet lagt i mølpose i venten på bedre tider.

Et af kravene fra De Grønne i koalitionsforhandlingerne er netop at lukke landets 20 mest forurenende kulfyrede værker, hvilket vil sige de 20 ældste værker. Kravet er blevet afvist af FDP og CDU, som frygter for, at det i stedet ville blive nødvendigt med import af el fra nabolandene, men det afviser tænketanken altså.

Tyskland producerede sidste år omkring 648 Terawatt-timer el, hvoraf 595 Terawatt-timer blev anvendt indenlands. Resten, omkring otte procent af produktionen, blev eksporteret til nabolandene, især Frankrig, Holland og Østrig. I 2017 vil eksportoverskuddet vokse til knapt ti procent.

Tyskland har forpligtet sig til at nedbringe sin CO2-udledning med 40 procent fra 1990 til 2020. Som situationen er nu, vil man kun nå ned på minus 32 procent. Lukningen af de 20 mest forurenende kulkraftværker vil ifølge Agora dække halvdelen af det, man mangler for at nå 2020-målet.

Agora Energiewende er stiftet af to andre tænketanke, Stiftung Mercator og European Climate Foundation. Bestyrelsesformand i European Climate Foundation er den tidligere Verdensbank-direktør  Caio Koch-Weser.

U.G.