Den store koalition er på vej

Angela Merkel. Foto: Christoph Braun, licens CC0

Efter 24 timers forhandlinger lykkedes det fredag morgen for lederne af CDU, CSU og SPD at blive enige om grundlaget for en ny regering.

Det oplyser nyhedsbureauet DPA på grundlag af kilder i forhandlerkredsen.

Partierne har forhandlet i en meget snæver kreds bestående af seks personer, og de er blevet enige om et 28 sider langt papir, der beskriver den kommende store koalitions politiske grundlag. Papirets tekst er ikke offentliggjort, men vi ved følgende fra tysk presse:

  • Man vil stræbe efter “et nyt europapolitisk gennembrud”
  • Der kommer ingen skatteforhøjelser, heller ikke af topskatten
  • Arbejdsgivernes andel af sygekassebidrag for ansatte skal igen op på at udgøre 50 procent (i 2015 blev der lagt loft over arbejdsgiverdelen)
  • Solidaritetsskatten – en “skat på skat” – skal sænkes trinvist frem til 2021
  • Man vil sikre at antallet af asylsøgere ikke overstiger 180.000-200.000 pr. år, altså et blødt loft
  • Fortsat ingen familiesammenføring til subsidiært beskyttede flygtninge. Når der er indført et permanent regelsæt, skal der lægges et loft på 1.000 personer pr. måned
  • Forbudet mod forbundsstatlige bidrag til skoler – det såkaldte kooperattionsforbud – ophæves, hvilket kan give større budgetter til delstaternes skolevæsener
  • Højere børnetilskud (Kindergeld)

Næste hurdle bliver, at partierne skal godkende forhandlingsresultatet. Det skal for SPD’s vedkommende ske på et ekstraordinært landsmøde – partidag – 21. januar i Bonn.

Når der så er givet grønt lys fra alle tre partier, vil man indlede de formelle koalitionsforhandlinger, hvor man aftaler regeringsprogrammet i detaljer.

U.G.