Største stigning i overenskomstløn siden 2011

Arbejdsgivere og fagforbund på kollisionskurs.

I andet kvartal 2017 steg den overenskomstmæssige løn inklusive særtillæg med 3,8 pct. i forhold til samme kvartal året før. Det er den største stigning siden det tyske statistiske kontor, Destatis, begyndte at måle overenskomstlønnens udvikling i 2011. Uden særtillæg steg lønnen 3,4 pct. I den samme periode steg forbrugerpriserne med 1,7 pct.

Årsagen til den store stigning tilskriver Destatis især afslutningen af overenskomsterne for offentlig ansatte i staten og kommunerne samt en overenskomstmæssig efterbetaling for offentlige ansatte i forbundslandene.

I fremstillingserhvervene steg overenskomstlønnen med 4,1 pct. og skyldes især en stigning inden for metal- og elektroindustrien. Inden for minedrift steg lønnen med 7,1 pct., som et resultat af afslutning af en række overenskomster med engangsudbetalinger.

Lønudviklingen veksler meget fra kvartal til kvartal, da statistikken påvirkes af hvilke overenskomstaftaler, der tilfældigvis træder i kraft i det enkelte kvartal. Således var stigningen i 1. kvartal på 2,8 pct. For hele året 2016 vekslede kvartalsstigningerne fa 0,9 pct. til 3 pct. og gav et samlet resultat for hele året 2 pct. I år venter flere økonomer at overenskomstlønningerne i 2017 vil stige med ca. 2,5 pct.

ps