Stadig ingen regering – her er knasterne

Efter en lang nats forhandlinger er der ingen regeringsaftale, og ingen optimisme. Her er, hvad man strides om.

Af Uffe Gardel

Tirsdag morgen var alle ellers så optimistiske; man ville blive enige i løbet af dagen, hed det, men onsdag morgen var der – efter 21 timers uafbrudte forhandlinger – stadig ingen enighed, og tysk presse skriver, at partierne nu holder en pause og sidder hver for sig.

Her er stridspunkterne, som de indtil nu er lækket til tyske medier:

Sundhedspolitik

Efter sonderingspapiret blev aftalt, har SPD tilføjet et krav om at afvikle forskellen i sygekassedækning; man vil afvikle “toklassesystemet”, eller i hvert fald tage hul på det ved at gribe ind over for forskellen i lægehonorarerne fra de to systemer. Derved vil man fjerne lægernes incitatment til at behandle de private patienter først og bedst.

Ifølge loven skal alle være medlem af en sygekasse eller have en forsikring, og det krav opfylder 99,8 procent af tyskerne. De sidste cirka 137.000 mennesker er typisk freelancere og mindre erhvervsdrivende, som af den ene eller anden grund ikke har fået betalt kontingent. Men blandt det store forsikrede flertal er der forskelle: 9,4 millioner tyskere er privatforsikrede, og resten er dækket af den lovpligtige sygekasseordning. De private sygeforsikringer er for selvstændige samt for lønmodtagere over en vis indtægtsgrænse.

Arbejdsmarked

Her handler diskussionerne om et gammelt SPD-krav, som der var stor skuffelse i partiet over ikke kom med i sonderingspapiret: SPD ønsker et forbud mod, at ansættelsesaftaler gøres tidsbegrænsede uden objektiv grund. Bestemmelser om tidsbegrænset ansættelse er reguleret af et EU-direktiv, som kan implementeres på flere måder, og den måde man har valgt i Tyskland – og i Danmark – tillader tidsbegrænsede ansættelser uden objektiv grund; dette er i den tyske lov om tidsbegrænset ansættelse tilladt i op til to år for ansatte, som ikke tidligere har været ansat hos pågældende arbejdsgiver.

Udenrigs- og sikkerhedspolitik

Her handler det om flere ting. SPD ønsker en stramning af reglerne for våbeneksport;  allerede i sonderingspapiret aftalte man principielt indskrænkninger, men detaljerne mangler, bortset fra en bestemmelse som forbyder våbeneksport til Saudi-Arabien, så længe landet fører krig i Jemen.

Desuden skal partierne blive enige om i hvilket omfang man skal forhøje forsvarsbudgettet; heller ikke Tyskland lever op til NATO-aftalen om at bruge 2,0 procent af BNP, men ligger efter egne opgørelser på 1,2 procent.

Endelig taler man angiveligt om udviklingsbistand.

Læs sonderingspapiret

Sonderingsaftalen fra januar mellem CDU, CSU og SPD kan downloades her (på tysk).

 

Læs også:

Den store koalition er på vej