Stadig færre søger asyl, og endnu færre får det

Foto: Mstyslav Chernov, licens CC BY-SA 4.0

Antallet af asylsøgere fortsætter med at falde, og det samme gør anerkendelsesprocenten.

Det viser den nyeste asylstatitistik fra Bamf, den tyske udlændingemyndighed Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

I årets fem første måneder søgte 78.026 personer asyl, hvilket er et fald på 18 procent i forhold til de samme måneder af 2017. Opgørelsen over antal behandlede ansøgninger viser samtidig, at anerkendelsesprocenten, altså den andel af ansøgerne, som ender med at få en eller anden form for asyl, fortsat falder.

Færre får beskyttelse

I januar til maj 2016 afgjorde Bamf 231.000 asylsager, og 61,5 procent af dem endte med en beskyttelsesstatus.

I samme periode af 2017 afgjorde man 373.000 ansøgninger, hvoraf 45,1 procent fik beskyttelse. Det stigende antal afgørelser – trods et faldende antal asylsøgere – skyldes, at myndigheden arbejdede sig igennem puklen af indgivne ansøgninger fra tidligere år.

Og i år er tallet godt 110.000 afgjorte sager, og kun 32,4 procent er endt med en beskyttelsesstatus.

Færre af de beskyttede får flygtningestatus

Samtidig er der sket en udvikling i hvilken form for beskyttelse, man så tildeler ansøgningerne. I 2016 fik næsten alle regulær flygtningestatus. Det ændrede sig imidlertid i 2017, hvor det overvejende flertal kun fik såkaldt subsidiær beskyttelsesstatus, typisk fordi de er krigsflygtninge; denne status svarer til “beskyttelsesstatus” eller “midlertidig beskyttelsesstatus” efter dansk ret.

En af forskellene på “rigtige” flygtninge og subsidiært beskyttede er adgangen til familiesammenføring. Efter et årelangt moratorium på familiesammenføring for subsidiært beskyttedebliver der fra august igen åbnet for familiesammenføring, men der bliver kun tildelt 1.000 tilladelser pr. måned. Loftet er et resultat af koalitionsaftalen mellem CDU/CSU og SPD, og den nødvendige lovgivning blev vedtaget i forrige uge af Forbundsdagen.

U.G.