Stabilt aktiemarked får Deutsche Börse til at misse vækstmål

Foto: Deutsche Börse AG

Deutsche Börse forfejler efter alt at dømme sine indkomst- og indtjeningsmål for 2017, fordi stabilitet på aktiemarkedet har dæmpet investeringsaktiviteten, sagde firmaet tordag ved præsentationen af regnskabet for tredje kvartal.

Af Flemming Emil Hansen

En skidt dag for Deutsche Börse blev endnu dårligere, da den børsnoterede virksomhed bag Frankfurt Börse torsdag aften offentliggjorde sit regnskab for tredje kvartal. Tidligere på dagen meldte administrerende direktør Carsten Kengeter sin afgang i kølvandet på en sag, hvor han efterforskes for anklager om insiderhandel i forbindelse med et privat køb af aktier i Deutsche Börse. Siden fulgte med kvartalsregnskabet så advarslen om, at de hidtidige forventninger til indtjeningen for 2017 formentlig ikke bliver opfyldt. Det skyldes paradoksalt nok jævn fremgang uden den store uro på aktiemarkedet i år. Frankfurt Börses DAX indeks, der er sammensat af de 30 største tyske børsnoterede selskabers aktier, er siden årets begyndelse steget med lige over 14 pct.. Den lave volatilitet har imidlertid dæmpet investeringsaktiviteten generelt og i særdeleshed køb og salg af derivater, som benyttes til at sikre sig mod eller spekulere i kursudsving.

Svagere vækst end ventet

“Mens de fleste makroøkonomiske indikatorer har udviklet sig som forudset i Deutsche Börses 2016-regnskab, lå særligt aktiemarkedsvolatiliteten i de første ni måneder af 2017 på et lavere niveau end ventet. Det har blandt andet afspejlet sig i udviklingen af vores nettoindkomst,” sagde Deutsche Börse. Nettoindkomsten steg 3 pct. i tredje kvartal sammenlignet med samme kvartal sidste år til 576,3 millioner euro, men lå alligevel markant lavere end ventet. Nettoindtjeningen steg 20 pct. i kvartalet til 204,3 millioner euro, dog først og fremmest på grund af engangseffekter, som belastede tredje kvartal i 2016 og styrkede bundlinjen i tredje kvartal i år. Renset for engangseffekter steg nettoindtjeningen bedskedne 4 pct..

I årets tre første kvartaler akkumuleret steg nettoindtægten med 3 pct., mens nettoindtjeningen renset for engangseffekter voksede med 5 pct. i forhold til året før, meddelte Deutsche Börse.

“Efter den svage cykliske udvikling i tredje kvartal er det efter virksomhedens opfattelse blevet meget usandsynligt at nå den nederste ende af spændet i vores resultatmål for 2017 på 5 til 10 pct. vækst i nettoindkomsten og 10 til 15 pct. vækst i nettoindtjeningen,” sagde Deutsche Börse.

Trods den skuffende udvikling i 2017 forventer Deutsche Börse fortsat at kunne generere 5 til 10 pct. vækst i nettoindkomsten og 10 til 15 pct. vækst i nettoindtjeningen i 2018 og 2019.