SPD melder sig klar til svære regeringsforhandlinger med Merkel

Tyskland vil have EU til at acceptere indeksering af børnepenge.. Foto: Poul Scheuer

Tyskland styrer atter mod den uelskede store regeringskoalition mellem socialdemokraterne og den konservative Union, efter SPDs partiledelse mandag meldte sig klar til forhandlinger med Angela Merkel. Om parterne kan nå til enighed om omstridte temaer som flygtninge, skat, sygesikring og pensionister er dog langtfra sikkert.

Af Flemming Emil Hansen

Forhandlingerne om en ny stor tysk regeringskoalition kan nu begynde, efter de tyske socialdemokrater er enedes om at takke ja til forhandlingstilbuddet fra Angela Merkel og hendes konservative Union.

Ved et møde mandag stemte partiledelsen efter megen tøven endelig ja til et resolutionsforslag fra partiformand Martin Schulz om at påbegynde forhandlinger om dannelsen af en såkaldte GROKO-regeringskoalition.

I resolutionen slår SPD dog samtidig fast, at de går ind til forhandlingerne uden på forhånd at have lagt sig fast på et resultat. Om parterne når i mål, eller om det ender med en SPD-understøttet mindretalsregering eller sågar nyvalg, står ifølge socialdemokraterne helt åbent.

En upopulær koalition

Efter parlamentsvalget i september stod SPD klippefast på, at de ikke ønskede en gentagelse af det politiske fornuftsægteskab med Angela Merkel. November-sammenbruddet i Merkels koalitionsforhandlinger mellem Union, De Grønne og FDP har imidlertid fået socialdemokraterne til gradvist at bløde op.

Internt i SPD er mange dog stadig særdeles lunkne ved udsigten til regeringsdeltagelse, efter partiet ved valget mistede 5 pct. tilslutning og landede på blot 20,5 pct. af stemmerne, det dårligste resultat siden Anden Verdenskrig. Den konservative Union bestående af CDU og CSU mistede ved samme lejlighed 8,7 pct. og fik tilsammen 32,9 pct., så forsøget på atter at slå pjalterne sammen er for begge parter mere udtryk for nødvendighed end lyst.

Den store koalition er ofte blevet kritiseret for inerti og intern uro, men er alligevel den hyppigst forekommende regeringskonstellation i nyere tid. I to ud af Merkels foreløbig tre amtsperioder har hun regeret med en stor koalition i ryggen, og hvis parterne kan rydde nogle anseelige knaster af vejen, får hun efter alt at dømme et tredje forsøg.

Store knaster står i vejen 

Let bliver det imidlertid ikke for de to parter at nå til enighed. Mens Union på den ene side har stillet store skattelettelser og forbedringer for erhvervslivets rammebetingelser i udsigt, har SPD lagt sig fast på forhøjelser af top-, formue- og arveskatten. Til gengæld skal skatten sænkes for de laveste indkomster, hvis det står til SPD. Nok så stort konfliktpotentiale har SPDs krav om ret til famliesammenføring for flygtninge med betinget opholdsret, samt indførelsen af en såkaldt universal borgersygeforsikring, hvorunder en større del af præmiebyrden vil tilfalde arbejdsgiverne.

Mens CSU-forman Horst Seehofer på forhånd har trukket en “rød linje” ved familiesammenføringer, er udsigterne til at nå til enighed om en bekostelig reform af sundhedsforsikringsområdet, en mangeårig mærkesag for SPD, heller ikke gode. Et andet stridstema er ældreområdet. SPD vil garantere, at pensionsalderen ikke forhøjes og samtidig forbedre de økonomiske forhold for pensionister.

Grundlaget for samtalerne vil være socialdemokratiske værdier og valgprogrammet, forklarede Martin Schulz pressen efter partiledelsens møde. “Vi ved, hvad vi indholdsmæssigt ønsker at opnå,” slog han fast.

Før forhandlingerne formelt kan begynde, skal SPDs bagland først erklære sig indforstået med partiledelsens beslutning. Det ventes at ske på en partikonference i Berlin torsdag.