Små banker er en truet race

Små banker er presset på indtjeningen. Foto: Niels Bünemann

De mindre og mellemstore banker i Tyskland regner med tilbagegang i indtjeningen, og halvdelen af dem ser fusion eller salg af banken som en realistisk mulighed

Af Niels Bünemann

Nok er de mindre og mellemstore pengeinstitutter i gennemsnit udstyret med et solidt kapital-grundlag, og de er modstandsdygtige overfor tilbageslag i økonomien. Men i en tid med ekstremt lav rente og stærk konkurrence er de presset på indtjeningen. Det fremgår af en analyse der er lavet i fællesskab mellem Deutsche Bundesbank og Bafin (det tyske finanstilsyn, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht).

De to institutioner har sendt et langt spørgeskema ud til de 1.555 banker som de i fællesskab fører tilsyn med. De største banker i Tyskland (og i de 18 øvrige lande i euro-zonen) er direkte underlagt den Europæiske Centralbanks tilsyn. Bankerne blev spurgt om deres forventninger til indtjening og udvikling i deres egenkapital under forskellige scenarier, herunder også ”stress”-situationer med yderligere nedgang i renteniveau eller fald i ejendomspriserne.

Et af analysens hovedresultater er, at bankerne frem mod 2021 regner med at indtjeningen går tilbage med 9 pct., og den samlede kapitalforrentning endda med 16 pct. På trods af dette pres på indtjeningen mener institutterne, at de vil være i stand til at øge deres kerne-kapital fra 15,9 pct. til 16,5 pct. af balancen. Kerne-kapitalen er den stødpude, der først bliver udraderet, hvis en bank får problemer med solvensen.

Men hvis renten falder yderligere så bliver situationen mere dramatisk. Det vil nemlig føre til en 60 pct. lavere kapital-forretning. De fleste institutter vil være i stand til at modstå et sådant stress-scenarie, som også omfatter andre negative stød. Men 4,5 pct. af dem vil få problemer med at overholde lovens solvens-krav, viser undersøgelsen.

Som en konsekvens af disse perspektiver ser halvdelen af bankerne en fusion eller anden form for sammenslutning med andre pengeinstitutter som en realistisk mulighed.

De mindre og mellemstore banker har rigtig mange boliglån i deres balance. Derfor har Bundesbank  og Bafin også set på hvad der sker hvis boligpriserne falder med 30 pct. Og der ser Andreas Dombret, medlem af Bundesbanks direktion, en god nyhed for den tyske banksektor:
”Selv ved et sådant ekstremt prisfald på boliger vil den hårde kerne-kapitalkvote i gennemsnit kun falde med omkring et procentpoint”, sagde Dombret ved præsentationen af Bundesbanks og Bafins fælles rapport.

Dombret opfordrer bankerne til at indstille sig både på øget konkurrence og til at ruste sig til hårdere tider.