Skatten på skat er en knast i regeringsforhandlingerne

Christian Lindner, formand for FDP vil have skat på skatten afskaffet. Foto: Olaf Kosinsky, licens CC BY-SA 3.0

Af Poul Scheuer

I 1991 vedtog Forbundsdagen en ny skat kaldet solidaritetsskat eller forkortet Soli. Det er en skat på skatten, der bl.a. bruges til at finansiere de store udgifter i forbindelse med genforeningen. Skatten, der var tidsbegrænset, har været forlænget og ændret flere gange og udløber næsten gang ved udgangen af 2019. Derfor skal der i regeringsforhandlingerne findes en løsning.

Det er endnu ikke lykkes de tre partier, der forhandler om en kommende regeringskoalition, at nå frem til en fælles løsning. Tværtimod står de langt fra hinanden – fra total afskaffelse til en fastholdelse af skatten. Samtidig er politikerne under pres fra både Forfatningsdomstolen og fra flere forbundslande. Foreningen for skattebetaler har nemlig gennem en række år forsøgt at få skatten erklæret forfatningsstridig ved en række retsinstanser, og endnu verserer sagen for Forfatningsdomstolen. Samtidig er en række forbundslande i Vesttyskland af den opfattelse, at skatten også skal komme deres underudviklede områder til gode og ikke kun de østtyske forbundslande.

Så det er en varm kartoffel forhandlerne har mellem fingrene, når de skal finde er kompromis, der kan indskrives i en eventuel kommende regeringsaftale.

Soli-skatten er i dag et tillæg på 5,5 pct. af den skat man betaler. Det gælder både af indkomstskat, kapitalindkomstskat og selskabsskat. Dog er der et fradrag, så mindre skatteydere går fri af Soli-skatten. Men i sagens natur er det de højeste lønninger, der betaler mest og derfor også dem, der vinder mest ved en afskaffelse.

Soli-skatten indbringer den tyske stat godt 18 mia. euro årligt stigende til 20 mia. i 2020, hvor den foreløbig udløber, hvis ikke andet aftales. Så der er tale om en ganske stor skattelempelse, hvis den blot afskaffes.

Det liberale parti, FDP, vil helt afskaffe Soli-skatten fra år 2020. – Soli-skatten må af økonomiske og retlige grunde og for den politiske troværdighed helt afskaffes, har den politiske ledere af FDP, Christian Lindner sagt til Spiegel online.

Heroverfor står De Grønne, som betragter en fuldkommen afskaffelse af Soli-skatten, som usandsynligt alene af den grund, at det vil skabe et hul i de offentlige finanser, der så skal finansieres på anden vis. Unionspartierne, CDU/CSU, taler for en gradvis afskaffelse af skatten over en årrække. Og meget tyder på, at det er den model, man enes om. I hvert fald er der efter medieforlydender tæt på, at man er enige om finanspolitikken og herunder også en gradvis afskaffelse eller nedsættelse af Soli-skatten.