Rekordlav ledighed i 2017

Stadig fuld blus på arbejdsmarkedet.

– Arbejdsmarkedet har i 2017 udviklet sig godt: Antallet af arbejdsløse er for fjerde år i træk faldet, beskæftigelsen og efterspørgslen efter medarbejdere steget. Dermed har arbejdsmarkedet profiteret af de gode konjunkturer, sagde direktøren for det tyske arbejdsformidling (BA), Detlef Scheele, da han i dag fremlagde årsresultatet på en pressekonference i Nürnberg.

Den gennemsnitlige ledighed i 2017 var 2.533.000 – et fald på 158.000 i forhold til 2016 svarende til en ledighedsprocent på 5,7 – et fald på 0,4 procentpoint. Det er den laveste ledighed siden genforening. Medregner man personer i beskæftigelsesforanstaltninger eller som er midlertidigt uarbejdsdygtige, så er tallet 3.517.000. Det er kun 60.000 færre end året før. Årsagen til at bruttoantallet af er faldet mindre end antallet af ledige, skyldes især de mange flygtninge på forskellige integrationsforløb.

Foreløbig tal fra det tyske statistisk kontor opgør årets gennemsnitlige beskæftigelse til 44,27 mio. – 638.000 flere end året før og det højeste antal beskæftigede siden genforeningen.

Det gennemsnitlige antal anmeldte ledige stillinger var i 2017 731.000 – 75.000 flere end året før. De fleste ledige stillinger var inden for logistik, salg, jern- og metalindustrien samt inden for sundhedsområdet.

ps