Regeringsaftalen: 13 initiativer på arbejdsmarkedet

Tyskland vil have EU til at acceptere indeksering af børnepenge.. Foto: Poul Scheuer

Af Poul Scheuer

Især når det gælder arbejdsmarkeds- og socialpolitikken har SPD sat et stort fingeraftryk i regeringsaftalen med CDU/CSU. Aftalen indeholder en stribe initiativer, der retter sig både mod lønmodtagere, ledige, pensionister og familier med børn.

Lønmodtagerne skal fremover have ret til at gå på deltid i en begrænset periode og ret til at vende tilbage til fuldtid. Dog gælder det ikke i mindre virksomheder med under 45 ansatte, ligesom arbejdsgivere med mellem 45 og 200 ansatte kan begrænse antallet af deltidsansatte til 1 pr. 15 ansatte. Samtidig vil man også åbne mulighed for at arbejdsgivere og arbejdstagere på den enkelte virksomhed kan indgå aftale om en mere fleksibel ugentlig arbejdstid.

Bidraget til arbejdsløshedsforsikringen nedsættes med 0,3 pct. af bruttolønnen, som både kommer arbejdsgiver og lønmodtager til gode. Endelig skal efteruddannelsen styrkes for både lønmodtagere i beskæftigelse og ledige, der skal have krav på en uddannelsesplan efter tre måneders ledighed. Og så afsættes der en mia. euro pr. år til at få 150.000 langtidsledige kvalificeret til job. Endelig hedder det i regeringsaftalen, at vikarlovgivning skal revideres i 2019, men intet om i hvilken retning.

Børnefamilier skal have 25 euro mere i børnepenge pr måned pr. barn, desuden skal der afsætte midler til at øge antallet af heldagsinstitutioner og til forbedring af kvaliteten i institutionerne, ligesom der skal være retskrav på heldagspasning for børn i grundskolen.

Staten skal være forbillede for det øvrige samfund, når det gælder ligestilling. Det skal ske ved at sikre en ligelig repræsentation af kvinder og mænd i ledende stillinger inden år 2025.

En række forslag skal sikre en bedre pension. Det gælder bl.a. en garanti frem til 2025, at pensionen mindst skal udgøre 48 pct. af ens gennemsnitsindkomst i arbejdsårene. Endelig skal det sikres, at lavtlønnede, når de går på pension, mindst får 10 pct. mere end grundpensionen, ligesom man vil forbedre pensionen for kvinder og mænd, der har gået hjemme i nogle år og passet børn. Endelig vil man sikre selvstændige en bedre pensionsordning, ligesom de skal betale et mindre bidrag til sygekassen end hidtil.