Dette er en beskrivelse af hvilke data, vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi som dataansvarlig organisation bruger dem til.

1. Generelt

1.1. Denne Persondatapolitik er gældende for samtlige personlige oplysninger, du giver os og/eller som vi indsamler om dig, når du er abonnent hos os eller besøger vores website tysklandheute.dk.

 

2. Dataansvarlig

2.1. Den dataansvarlige for behandling af dine personoplysninger er:

Tysklandheute IVS
Jespervej 200
3400 Hillerød
CVR nr. 38981277

2.2. Når vi behandler personlige oplysninger, overholder vi EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) samt gældende danske persondataretlige regler.

2.3. Har du spørgsmål til vores Persondatapolitik, eller måden vi behandler dine personlige oplysninger, som er registreret hos os, kan du skrive til webmaster@tysklandheute.dk.

2.4. Ønsker du indsigt i dine personlige oplysninger, eller mener du, at der er registreret forkerte oplysninger – eller har du andre indsigelser, kan du ligeledes rette henvendelse til os. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.

 

3. Website og cookies

3.1. Når du besøger websitet tysklandheute.dk, benytter vi Google Analytics-cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Cookies hjælper os med at se, hvor mange der besøger websitet (trafikmåling), samt hvordan vores brugere interagerer på websitet. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som kan forbinde brugeradfærd med bestemte personer.

3.2 Som nævnt i pkt. 3.1. benytter vi Google Analytics-cookies for at give os indsigt i, hvordan de besøgende benytter vores website. Vi deler ikke denne data med nogen, og den viden vi får, bruges udelukkende til at forbedre websitet og brugeroplevelsen for dig som besøgende.

 

4. Indsamling af personlige oplysninger

4.1. Vi indsamler almindelige personoplysninger om dig, herunder: navn, titel, adresse, postnummer, by, land, telefonnummer og email-adresse samt faktureringsoplysninger som firmanavn, CVR nr. m.v. Såfremt der på sitet bliver mulighed for kortbetaling, indsamler vil vi også betalingskortoplysninger.

4.2. Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil.

4.3. Vi indsamler ingen særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig.

 

5. Behandling af personlige oplysninger

5.1. Vi behandler kun personlige oplysninger i det omfang, der er nødvendige for, at vi kan opfylde vores forpligtelser over for dig, hvis du er abonnent, eller for at kunne at leve op til dansk lovgivning.

5.2. Personlige oplysninger skal forstås som defineret i persondatalovgivningen.

5.3. Vi laver ingen profilering af dig og misbruger ikke dine personoplysninger. Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet til det i medfør af lovgivningen.

5.4. Er du betalende abonnent, anvender vi dine personlige oplysninger til at:

  • Fremsende ordrebekræftelse, adgangskoder og brugervejledninger til dig
  • Svare på spørgsmål , herunder spørgsmål om brug af sitet
  • Håndtere administration af kundeforholdet til dig
  • Fremsende adviseringer om nye muligheder, tilbud etc.. via e-mail.

 

6. Deling af dine personoplysninger

6.1. Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med vores IT-drift. Det betyder, at vi eksempelvis kan dele dine oplysninger med vores serviceleverandører, vores tekniske support og vores bank.

6.1.2. Vi deler dine oplysninger i det omfang, vi måtte være forpligtet til af lovgivningen.

 

7. Deling af oplysninger med modtagere uden for EU/EØS

7.1 Som dataansvarlig deler vi ikke personlige oplysninger med modtager uden for EU/EØS.

 

8. Beskyttelse af personoplysninger

8.1. Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en (begrænset) risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

8.2. Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende, efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, måtte bortfalde. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter, at formålet med at indhendte dem er bortfaldet.

8.3.  I tilfælde af væsentlige ændringer af vores Persondatapolitik giver vi dig besked pr. e-mail.

8.4. I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har samtidig mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

 

9. Sidst opdateret

9.1. Denne persondatapolitik er sidst opdateret den 22. maj 2018.