Tysklandheute.dk registrerer kun personoplysninger til brug for den service, vi udbyder: Det er navn, adresse, e-mailadresse og eventuelt telefonnummer og stillingsbetegnelse. Oplysningerne videregives ikke til tredjepart, og de slettes løbende, efterhånden som det formål, de er indsamlet til, er afsluttet. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter inden for EU.