Ny stram asylpolitik med store indrømmelser fra SPD

Foto: Mstyslav Chernov, licens CC BY-SA 4.0

Den nye regering vil skærpe asyllovgivningen yderligere. SPD har måttet opgive sin modstand mod flere stramninger.

Af Uffe Gardel

CSU har fået sin overgrænse, omend i en blød udgave. Og SPD har både måttet opgive sin modstand mod at gøre Maghreb-landene til “sikre lande”, og sit krav om genindførelse af retten til familiesammenføring. Det viser en gennemgang af afsnittet om “migration og integration” i den foreløbige regeringsaftale.

Fremover vil afviste asylansøgere kunne sendes hjem til Algeriet, Marokko og Tunesien samt en række andre lande. Desuden bliver der lagt et meget lavt loft over retten til familiesammenføring for syriske krigsflygtninge og andre, som er i Tyskland med såkaldt subsidiær beskyttelsesstatus. Her er en gennemgang af hovedpunkterne:

Fuld opbakning om konventionerne

Forhandlingspapiret slår fast, at Tyskland fortsat bakker fuldt og helt op om Flygtningekonventionen og Børnekonventionen. Punktet må ses som en afgrænsning mod AfD og en markering over for CSU’s højrefløj. Men ingen af de tre partiers ledelser er tilhængere af at pille ved konventionerne, heller ikke CSU’s forhandler Horst Seehofer. Der er altså reelt ingen substans i punktet.

Loft over asylbevillinger

Det har været CSU’s hovedkrad i asylpolitikken i to år, at der ikke skal gives mere end 200.000 nye asylbevillinger pr. år netto, altså med tillæg for asylsøgere, som forlader Tyskland igen. Og det krav har CSU fået opfyldt så vidt, som det overhovedet lader sig gøre uden at krænke den forfatnings- og konventionssikrede ret til asyl: De tre partier skriver, at de “fastslår, at indvandringstallene (…) ikke vil overstige intervallet 180.000-200.000.” Det er altså kun en hensigtserklæring, men en meget stærkt formuleret hensigtserklæring.

Stærkere internationalt engagement

Papiret rummer nogle løse tilsagn om at bekæmpe flugtårsager gennem større humanitær indsats og mere deltagelse i internationale politimissioner. Det kunne ligne en indrømmelse til SPD, men den er  ganske ukonkret formuleret.

Fortsat opbakning til EU-fordeling, men betinget

Formuleringen om EU og den interne fordeling af flygtninge er temmelig blød. Der står kun, at Tyskland fortsat bakker op om den, og er parat til at tage et kontingent – men størrelsen på det vil være bestemt af overgrænsen på de 180.000-200.000 nye asylsøgere i alt, netto.

Lavt loft over familiesammenføring

Retten til familiesammenføring for subsidiært beskyttede – det er især krigsflygtninge fra Syrien – blev sat midlertidigt ud af kraft i marts sidste år. SPD har krævet den genindført, og CDU/CSU har krævet suspensionen fortsat.

Den diskussion har CDU/CSU også vundet. Suspensionen skal afløses af et nyt regelsæt, som indebærer, at kun 1.000 mennesker pr. måned vil få ret til at komme til Tyskland som familiesammenførte. Dette er formuleret som en hård grænse; det er ikke blot en hensigtserklæring.

Det kan blive et ret lavt loft. Forskere fra Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) i Nürnberg anslog sidste efterår, at der kan være op til 60.000 mennesker i udlandet, som har ret til at blive familiesammenførte med folk, som har subsidiær beskyttelsesstatus i Tyskland.

De 1.000 familiesammenførte pr. måned vil oven i købet blive modsvaret af, at Tyskland ikke længere vil modtage 1.000 migranter pr. måned fra Italien og Grækenland under EU’s fordelingsprogram.

Flere sikre lande

Den nye regering vil udvide listen over lande, det er sikkert at sende afviste asylsøgere retur til. Den skal tilføjes de tre Maghreb-alden Marokko, Algeriet og Tunesien, samt andre lande hvor mindre end fem procent af ansøgerne norlamt får asyl eller subsidiær beskyttelse.

Det bliver spændende at se, om kravet bliver til virkelighed. Den afgående store koalitionsregering var engie om dette, og fik det vedtaget i Forbundsdagen. Men loven faldt i Forbundsrådet, som også skal godkende love af denne art, fordi De Grønne sagde nej, og loven derfor ikke fik støtte fra de forbundslande, hvor De Grønne var med i regeringen. De Grønne er siden da røget ud af regeringerne i Nordrhein-Westfalen og Niedersachsen, men det er ikke umiddelbart nok til at sikre flertallet.

Stramme regler for asylsøgere

Sidst, men bestemt ikke mindst bliver reglerne for asylsøgere strammet: De skal fremover bo i særlige centre, og de vil som udgangspunkt ikke længere få udbetalt lommepenge, men vil kun modtage naturalier. I disse “modtagelses-, afgørelses- og tilbagesendelsesfaciliteter” vil der være bopligt, indtil asylsøgerne får svar på deres an søgning og enten bliver fordelt ud i landet, eller skal sendes hjem.

Dette har især været et vigtigt krav for CSU, og det var en stor knast i Jamaica-regeringsforhandlingerne med FDP og De Grønne, hvor De Grønne var imod. Nu får CSU i stedet sin vilje med socialdemokraterne.

 

Læs også:

CDU og CSU enes om flygtningepolitik