Ny lov åbner for øget indvandring af arbejdskraft

Tyskland åbner for udenlandsk arbejdskraft. Foto: Poul Scheuer

Af Poul Scheuer

En ny indvandringslov gør det lettere for personer fra lande uden for EU at få ophold og arbejdstilladelse i Tyskland. Tidligere begrænsninger som indkomstgrænse og kun adgang for personer med visse faglig kvalifikationer ophæves, og i stedet gives adgang til alle med en faglig eller akademisk uddannelse.

Baggrunden for den nye lov er en udtalt mangel på kvalificeret arbejdskraft. En mangel, der blot vil øges år for år pga. den demografiske udvikling med flere ældre og færre i de arbejdsdygtige aldre. Der er i dag stor mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for pleje- og sundhedssektoren og i industrien. Og selv om flere og flere ældre fortsætter med at arbejde ud over pensionsalderen, og der gennem årene er sat adskillige programmer i gang, til opkvalificering af ledige, ufaglærte og indvandrere, så har det langt fra været nok til at imødekomme efterspørgsel efter arbejdskraft.

Døren til det tyske arbejdsmarked står dog ikke vidt åben. Personer fra lande uden for EU skal opfylde en række betingelser for at få ophold- og arbejdstilladelse. Dels skal deres uddannelse anerkendes i Tyskland, og de skal inden de kommer til Tyskland have en aftale om et job. Der er også åbnet mulighed for at personer med en anerkendt uddannelse kan få opholdstilladelse til at søge arbejde i op til seks måneder, hvis de samtidig har tilstrækkelige tyskkundskaber, og de kan finansiere opholdet. Der bliver også mulighed for en seks ugers praktikophold i en virksomhed.

En ventil i lovgivning sikrer, at der kan indføres restriktioner i den åbne adgang, hvis konjunkturerne tilsiger det.

Den nye indvandringslov giver også mulighed for at flygtninge, der ikke har opnået asyl, men af humanitære grunde ikke har kunnet hjemsendes, får mulighed for at tage et arbejde eller en erhvervsuddannelse. Det kræver dog, at de har opholdt sig i Tyskland gennem længere tid og har opnået tilstrækkelige tyskkundskaber.