Nordtyskland vil indføre ny helligdag

Ny helligdag for reformationen.

I Sydtyskland er der flere helligdage end i Nordtyskland. Det vil de nordtyske forbundslande nu råde bod på ved at indføre en ny helligdag. Valget er faldet på den 31. oktober til ære for munken Martin Luther og reformationen.

Det er myten, at Martin Luther den 31. oktober for fem hundrede år siden slog sine 95 teser op på døren til slotskirken i Wittenberg. Historikere tvivler dog på, at han rent faktisk selv slog teserne op. Det afholder dog ikke de nordtyske forbundslande fra at gøre denne dag til en helligdag.

Den 31. oktober er allerede en helligdag i Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen og Thüringen. Og på grund af reformationsjubilæet sidste år var den 31. oktober en helligdag i alle forbundslande, dog kun som en engangsforeteelse.

Nu har de fire ministerpræsidenter for forbundslandene Slesvig-Holsten, Bremen, Hamborg og Niedersachsen foreslået, at den 31. oktober skal være en officiel reformationsdag også i deres forbundslande.

Valg af helligdage er et anliggende for de enkelte forbundslandes parlamenter, og forslaget fra de fire ministerpræsidenter skal først vedtages i de enkelte forbundslandes parlamenter, før Reformationsdagen kan blive en lovmæssig helligdag.

En af årsagerne til initiativet er, at Nordtyskland har langt færre helligdage end Sydtyskland. I en række forbundslande i Nordtyskland er der ni helligdage, mens f.eks. Bayern har 13 helligdage og Baden-Württemberg og Saarland 12 helligdage.

ps