Mindre stigning i overenskomstlønnen

Overenskomstansatte har fået flere penge.

I tredje kvartal steg de overenskomstmæssige lønninger med 1,4 pct. i forhold til samme kvartal året før, meddeler det tyske statistiske kontor, Destatis. I samme tidsrum steg forbrugerpriserne med 1,8 pct., så der var en svag reallønstilbagegang i tredje kvartal.

Til gengæld var der en kraftig reallønsfremgang i andet kvartal, hvor lønnen steg med 3,8 pct. Den lavere lønstigning i tredje kvartal hænger sammen med, at der i andet kvartal blev udbetal langt større beløb i særbetalinger. Ses der bort fra særbetalinger, så steg lønnen i tredje kvartal med 2,6 pct.

Den gennemsnitlige lønstigning dækker over store forskelle fra branche til branche. F.eks. steg lønningerne uden særbetaling i landbrug og skovbrug kun med 1,4 pct. mens den største stigning fandt sted inden for offentlig forvaltning 3,3 pct. og sundhedsvæsenet med 3,0 pct. I industrien steg lønnen med 2,0 pct. og i handel og service med 2,8 pct.

ps