Miljøminister vil beskytte insekter

Svenja Schulze. Foto: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

Den tyske miljøminister Svenja Schulze, SPD, vil bremse udryddelsen af insekter. Alle plantebeskyttelses­midler skal fremover anvendes med tilbageholdenhed, især Glyfosat er i søgelyset. Derfor vil hun opsøge landbrugsminister Julia Klöckner, CDU, for at aftale og igangsætte et aktionsprogram.

”Glyfosat dræber alt, som er grønt”, siger Svenja Schulze til dagblade fra Funke Gruppen. Derfor arbejder hun på ny lovgivning. Når insekter udryddes, forsvinder også fødegrundlaget for fugle, og den samlede fødekæde skades. Kampen mod insekternes død er for SPD en topprioriteret opgave, som er medtaget i regerings­aftalen mellem CDU/CSU og SPD.

Landbrugsminister Julia Klöckner er bekymret over, at også bier truet af udryddelse, og at det er – også af erhvervsmæssige grunde – nødvendigt at gribe ind. Svenja Schulzes lovforslag forventes at kunne forelæg­ges Forbundsdagen inden 100 dage efter regeringens tiltrædelse i begyndelsen af marts 2018.

Svenja Schulze vurderer, at anvendelse af Glyfosat, som udgør et særligt og vanskeligt problem, vil kunne standses inden udgangen af indeværende lovgivningsperiode, som udløber i september 2021.

LSR