Metalarbejderne er parate til punktstrejker

Arbejdsgivere og fagforbund på kollisionskurs.

Det er ikke lykkedes parterne i jern- og metalindustrien at nå til enighed om en ny overenskomst inden udløbet af den nuværende pr. 31. december. Det betyder, at fredspligten ikke længere er gældende, og for at lægge pres på arbejdsgiverne igangsætter fagforbundet IG Metall en række punktstrejker.

Punktstrejkerne er annonceret til mandag, hvor bl.a. bilfabrikanten Porsche og leverandør til bilindustrien Bosch vil blive ramt. Strejkerne vil have et stigende omfang frem mod forhandlingerne, der genoptages den 11. januar i Baden-Württemberg. IG Metall har desuden truet med at udvide strejkerne til hele brancher, men det kræver en tilslutning fra medlemmerne via en urafstemning.

Parterne står langt fra hinanden. IG Metall kræver en lønforhøjelse på 6 pct. i en 12 måneders periode, mens arbejdsgiverne har tilbudt 2 pct. over 15 måneder plus et engangsbeløb på 200 euro.

Også når det gælder temaet arbejdstid er arbejdsgiverne og lønmodtagerne på kollisionskurs. IG Metall kræver en individuel ret til en midlertidig arbejdstidsnedsættelse til 28 timer med kompensation for medarbejdere med børn. Omvendt kræver arbejdsgiverne bedre mulighed for at forlænge arbejdstiden ud over de overenskomstpligtige 35 timer.

ps