Mangel på skolelærere og skoler

Der er brug 1.800 nye skoler

Det tyske skoler og gymnasier vil frem mod 2030 have behov for over 50.000 nye skolelærere og 2.400 ekstra skoler. Det viser et studium udført af den uafhængige tænketank Bertelsmann Stiftung. Og allerede ved dette års skolestart mangler flere forbundslande lærere.

I første omgang vil man afhjælpe lærermanglen ved at ansætte pensionerede lærere, endnu ikke færdiguddannede lærer og personer med anden uddannelse. I Berlin appellerer man endog til lærer fra DDR-tiden, der mistede deres job i forbindelse med genforeningen, om at vende tilbage til lærergerningen.

Ifølge Bertelsmann Stiftung er der tre årsager til den store lærermangel. Den stærkt stigende indvandring, stigning i fødselstallet og et meget stort antal lærere, der i de kommende år forlader skolerne for at gå på pension.

Hidtil har forbundslandenes prognosticeret, at der i år 2025 vil være 7,3 mio. skoleelever, men det mener Bertelsmann Stiftung er alt for lavt sat. Deres prognose siger 8,3 mio. Ud over at der er behov for 2.400 ekstra skoler, så er mange skoler nedslidte, at der tilsammen er behov for at investere 34 mia. euro i skolebygninger og yderligere ekstra 4,7 mia. euro årligt til drift af skolerne.

ps