Mangel på arbejdskraft breder sig

Virksomhedernes investeringer skaber vækst.

Af Poul Scheuer

Virksomhederne har større og større problemer med at skaffe arbejdskraft. To ud af tre stillinger er svære at besætte, viser en analyse af jobmarkedet udført af det arbejdsgivernære økonomisk institut, Institut der deutschen Wirtschaft i Köln.

Undersøgelsen viser, at der er flere ledige stillinger, end der er kvalificerede ansøgere. Især mangler der personer med en erhvervsuddannelse inden for håndværk, pleje og i teknik. Men manglen er også udtalt for personer med en videregående uddannelse især inden for sundhedsområdet og inden for de såkaldte MINT-fag (Matematik, Informatik, Naturvidenskab og teknik).

Særlig stor er manglen på kvalificeret arbejdskraft i Sydtyskland, Thüringen og i enkelt regioner i Nordtyskland. – Problemet er størst i en række landkommuner, hvor der mangler unge mennesker til at erstatte de flere og flere ældre, der forlader arbejdsmarkedet i disse år, siger IW’s arbejdsmarkedsekspert, Alexander Burstedde, som forudsiger, at situationen i de kommende år vil blive forværret og vil være afgørende for disse regioners fremtid.

De seneste tal over ledige stillinger fra det tyske arbejdsmarkedsforskningsinstitut, IAB, viser samme billede. I tredje kvartal var der således opslået 1,1 mio. ledige stillinger – det er 174.400 flere end i samme kvartal sidste år.

For ti år siden blev en annonceret stilling i gennemsnit besat efter 63 dage, i dag går der i gennemsnit 103 dage før stillingen er besat, og fire af ti stillinger er ledige i tre måneder eller længere.

En anden analyse fra IW, viser, at i september manglede de tyske virksomheder 290.900 personer med en teknisk uddannelse, de såkaldte MINT-fag. Det er en stigning på 43 pct. i forhold til samme måned året før. Og det er den højeste mangel, der er registreret, siden statistikken blev lavet første gang i 2011. Og en rundspørge blandt 27.000 virksomheder foretaget af det tyske industri- og handelskammer (DIHK) viser, at over halvdelen af de adspurgte virksomheder frygter, at de vil mangle arbejdskraft i det kommende år. I byggeriet er det endog 77 pct. af virksomhederne og i serviceerhvervene 57 pct. Der er især frygt for arbejdskraftsmangel inden for sundhed og socialområdet (80 pct.), vagt og sikkerhed (79 pct.), restauration og hotel (74 pct.) og transport (73 pct.).

Det tyske tjenestemandsfobund, Beamtenbund, har netop offentliggjort en analyse, der viser, at staten mangler flere end 185.000 medarbejdere. Især mangler der pædagoger (130.000) men der er også mange ledige stillinger inden for politiet, brandvæsenet, og skolerne, ligesom arbejdsformidlingen og jobcentrene har 1.500 ledige stillinger.

For at imødegå manglen på arbejdskraft foreslår IW, at øge indvandringen af kvalificeret arbejdskraft, motivere ældre til at blive længere på arbejdsmarked og få flere kvinder til at skifte fra deltid til fuldtid. Arbejdsgiverne kræver samtidig politiske initiativer, der skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse og øge både antallet af og kvaliteten af børneinstitutioner, så flere især kvinder kan komme ud på arbejdsmarkedet eller gå fra deltidsjob til fuldtidsjob.