Laveste ledighed i en januar i 25 år

Stadig fuld blus på arbejdsmarkedet.

Selv om ledigheden i januar steg med 185.000 i forhold til december, så er det den laveste ledigheden, der er registreret i en januar måned i 25 år. Målt i forhold til januar måned sidste år er ledigheden faldet med 207.000 personer, fremgår det af den månedlige ledighedsstatisk fra den tyske arbejdsformidling.

Den sæsonmæssige stigning var væsentligt mindre end sædvanlig. Den samlede ledighed var i januar 2.570.000 svarende til en ledighedsprocent på 5,8. Medregnes personer i beskæftigelsesforanstaltninger og syge ledige, så var ledigheden 3.515.000 personer. Det var 198.000 færre end for et år siden.

Beskæftigelsen er i december opgjort til 44,62 mio. Det er en stigning på 641.000 personer i forhold til samme måned året før.

Efterspørgslen efter arbejdskraft ligger fortsat på et højt niveau. I januar var der til arbejdsformidlingen tilmeldt 736.000 ledige stillinger. Det er 89.000 flere end for et år siden, og er en stigning i forhold til december på 2.000.

ps