Klöckner lover udfastning af Roundup

Foto: David Hawgood, licens CC BY-SA 2.0

Landbrugsminister Julia Klöckner (CDU) tror ikke på et totalforbud i EU, men vil arbejde for en udfasning af ukrudtsmidlet Glyfosat, også kendt som Roundup.

Glyfosat fortsætter med at være giftigt, både på de tyske marker og i regeringskontorerne.

En udtalelse til Süddeutsche Zeitung mandag fra landbrugsminister Julia Klöckner (CDU) skabte nyt røre om ukrudtsmidlet, som sidste år skabte en alvorlig konflikt i regeringen mellem SPD og CSU.

Klöckner udtrykte sin skepsis over for et totalforbud mod midlet og talte i stedet for en hurtig reduktion af anvendelsen. Efter en indledende alarmstemning hos SPD fik hun op ad dagen præciseret, at hun ikke var imod et forbud, men at det ville være i strid med EU-retten. Hun vil i stedet en af de kommende dage fremlægge et forslag til, hvordan man gradvis kan udfase brugen af midlet i EU.

Sidste år accepterede Julie Klöckners forgænger som landbrugsminister – der kom fra CSU – at EU midlertidigt forlængede tilladelsen til glyfosat, selv om den socialdemokratiske miljøminister var imod forlængelsen – se artiklen nedenfor.

Balladen medførte, at det er blevet indskrevet i regeringens koalitionsaftale, at regeringen skal arbejde for “tydeligt at begrænset brugen af glyfosatholdige plantebeskyttelsesmidler med det mål så hurtigt som muligt principielt at bringe anvendelsen til ophør.”

Denne bestemmelse vil Julia Klöckner holde sig til, lovede hun mandag.

U.G.

 

Læs også:

Roundup er gift for ny regering