Inflationen åd stor del af lønstigningen

Thorsten Schulten, WSI forudser stigende lønninger i 2018.

Reallønnen for de overenskomstansatte er steget mindre i 2017 end de foregående år. For de ca. 17 mio. overenskomstansatte steg lønningerne ifølge det fagforeningsnære WSI-Institut med gennemsnitlig 2,4 pct. i 2017, men da forbrugerpriserne samtidig steg med 1,8 pct. blev reallønsstigningen kun på 0,6 pct.

I forhold til årene før, er det en væsentligt mindre reallønsstigning. Ifølge beregninger fra WSI steg reallønnen i årene 2014 til 2016 med mellem 1,9 og 2,4 pct., og har dermed givet et væsentligt bidrag til det økonomiske opsving siger, WSI’s overenskomstekspert Thorsten Schulten.

Der er store forskelle i lønstigningerne fra branche til branche i 2017. Højeste stigning fandt sted i tekstil-og beklædningsindustrien med 3,1 pct. fulgt af metalhåndværk med 3,0 pct. Over gennemsnittet ligger også de offentlige ansatte og ansatte i hotel- og restaurationsbranchen med 2,7 pct., kemisk industri med 2,6 pct. og metalindustrien med 2,5 pct. En del under gennemsnittet lå træ og kunststofindustrien, engroshandel og finanssektoren med mellem 1,5 og 1,1 pct.

I lyset af de gode konjunkturudsigter og den forholdsvise lave ledighed forudser Schulten, en tydelig stigende lønudvikling i 2018.

ps