Indvandring vender befolkningsprognose på hovedet

Sort er IW's nye befolkningsprognose. Rød og gul er de hidtidige prognoser

På trods af at en ny prognose nu forudser, at den tyske befolkning vil stige i stedet som for hidtil antaget falde, så vil der i fremtiden være færre i de erhvervsaktive aldre.

Af Poul Scheuer

De seneste års indvandring og flygtningestrømme til Tyskland har vendt de hidtidige befolkningsprognoser på hovedet. Hidtil har de officielle fremskrivninger af befolkningen regnet med, at befolkningen frem mod 2035 ville falde fra det nuværende niveau på knap 82 mio. til henholdsvis 78 mio. og 80 mio. i de to hovedscenarioer, som er beregnet af det tyske statistiske kontor, Destatis.

Disse fremskrivninger er udarbejdet før de store indvandring i årene 2015/16. Nu har det arbejdsgivernære økonomiske institut, Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) udarbejdet en revideret fremskrivning. IW’s nye beregninger kommer til det resultat, at befolkning nu vil stige frem mod 2035 til 83,1 mio.  Når IW’s prognose afviger så væsentlig fra Destatis’, så skyldes det, at IW dels har taget højde for den allerede konstateret høje indvandring, dels regner med en fremtidig højere indvandring end hidtil antaget. I alt forventer IW, at der netto vil komme 7,9 mio. indvandrere til i tidsrummet fra 2014 til 2035.

På trods af den forventede stigende befolkning, så vil arbejdsstyrken blive reduceret frem mod 2035. Det hænger sammen med den tyske befolknings alderssammensætning. Det store babyboom var i Tyskland i årene fra 1955 til 1969. Disse årgange er tilsammen ca. 20 mio. personer – og er væsentligt større end de unge indvandrede, der i de kommende år kommer til Tyskland.

Disse store årgange vil i de kommende år træde ind i pensionsalderen og vil øge andelen af befolkningen over 67 år fra 17,7 pct. til 25,8 pct. Forholdsvis flere ældre betyder logisk nok færre yngre i de erhvervsaktive år. Frem mod 2035 vil antallet af personer, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, falde med 5 pct. svarende til 2,7 mio. personer.