Industrien fortsætter opad

Industriens ordreindgang, indeks 2010=100. Renset for priser og antal arbejdsdage. Kilde: Økonomi- og energiministeriet

Den kraftige konjunktur fortsætter: Ordreindgangen i industrien lå i oktober 0,5 procent højere end i september. Det er især investeringsgoder, som er gået frem – med 0,9 procent. Ordreindgangen for forbrugsgoder er steget lidt mindre, nemlig med 0,6 procent, og for halvfabrikata er der et lille fald på 0,4 procent.

Tallene er renset for udsving i priser og antal arbejdsdage.

Oktobertallet kommer oven på endnu stærkere stigninger i august og september, og Økonomiministeriet vurderer ikke, at der er tale om en opbremsning, men vurderer ud fra en samlet betragtning af tallene, at konjunkturen er stærk.

“Tendensen i ordreindgangene er kraftigt opadrettet,” skriver ministeriet.

“Samtidig steg forretningsklimaet i november til et nyt rekordniveau. Konkjunturerne i de forarbejdende erhverv må derfor forventes at forblive kraftigt opadgående.”

U.G.