Hvor er østtyskerne?

Vesttyskerne har sat sig på både den politiske og erhvervsmæssige ledelse. Foto Poul Scheuer

Af Steen Bjerre

Der er fortsat en kolossal skævvridning mellem det tidligere Vesttyskland og DDR. Nok er Muren, der skilte de to lande, for længst væk. Men en ny og usynlig mur er opstået på den gamle murs fundament.

Ugemagasinet der Spiegel bringer i denne uge en artikel, der illustrerer den voldsomme økonomiske og ledelsesmæssige forskel mellem de to landeområder.

Lad os starte med kansler Merkels nye regering, hvor kansleren har fundet plads til én minister med østtysk baggrund. Resten af hendes ministerhold kommer alle fra det tidligere Vesttyskland.

Kaster man et blik på de 30 største børsnoterede virksomheder, er det bemærkelsesværdigt, at ingen af disse har valgt at have deres hovedkontor i det tidligere DDR. Altså, selv Tysklands hovedstad, Berlin, er ikke hjemsted for en af de helt store tyske virksomheder, hvilket i sig selv er en økonomisk udfordring for byen. Der er næppe mange andre hovedstæder med en tilsvarende mangle på repræsentation af det pågældende lands tunge virksomheder.

På ledelsesplan halter den østtyske tilstedeværelse også markant tilbage. Af godt 200 administrerende direktører i cirka 200 DAX-virksomheder, er det blot 2 pct., der er født i det tidligere DDR.

Når det kommer til formueforhold er billedet også markant skævt. I den årlige opgørelse fra det tyske magasin ”Manager Magazin” – senest oktober 2017, over de 1001 rigeste tyskere, optræder beskedne 6 østtyskere på listen.

At tyskere med en baggrund fra DDR er så ringe repræsenteret i såvel topledelserne i de store virksomheder som ledere af betydende virksomheder i det tidligere DDR, er formentlig både historisk og kulturelt betinget. Efter genforeningen blev størstedelen af de østtyske virksomheder overtaget af vesttyske eller udenlandske selskaber. Kun få østtyskere havde den finansielle kraft til at købe de tidligere statsejede virksomheder. Og siden er mange af de overtagne virksomheder blevet lukket eller flyttet. Senest har Siemens besluttet af lukke store dele af deres aktiviteter i de nye forbundslande, heraf en produktionsenhed i Berlin med flere end 800 ansatte.

Sociologen Raj Kollmorgen bliver i Spiegel artiklen citeret for, at usikkerheden og erfaringerne fra de store forandringer i forbindelse med genforeningen, har præget mange østtyskere voldsomt, også de østtyskere som ikke eller blot i beskeden grad har oplevet DDR.

Sikkerhed, stabilitet og tilknytning til ens hjemstavn er ifølge Kollmorgen vigtigere for mange østtysker fremfor et forsøg på at klatre op ad karrierestigen. Herudover nævner han også, at østtyskeres muligheder er begrænsede pga. det forhold, at erhvervseliten er ”et lukket selskab”, og uden det rette netværk er mulighederne vanskelige at forfølge.

Steen Bjerre er selvstændig virksomhedskonsulent og  docent ved European Business College i Berlin.