Højere pension og lavere bidrag

Eksplosiv stigning i antallet af førtidspensionister

De tyske lønmodtagere og pensionister fik to gode nyheder i dag: Bidraget il pensionen sænkes og pensionen vil blive forhøjet i 2018. Årsagen er den gode økonomiske udvikling i Tyskland.

Man skal ganske vist have luppen frem for at se besparelsen for lønmodtagerne. Pensionsbidraget nedsætter med 0,1 pct. til 18,6 pct. af bruttolønnen. Og lønmodtagerne får kun halvdelen af nedsættelsen. Den anden halvdel tilfalder arbejdsgiverne, da pensionsbidraget betales halvt af lønmodtagerne og halvt af arbejdsgiverne.

Når pensionsbidraget kan sænkes, så hænger det nøje sammen med den gode udvikling på arbejdsmarkedet med stigende beskæftigelse og pæne lønstigninger. Der tages nemlig stilling til bidraget størrelse hvert år, hvor man beregner, hvor meget man i de kommende år skal bruge til pension. Og med de stigende beskæftigelse og lønninger kommer der flere penge i pensionskassen, og så kan man sænke bidraget. Men med et stigende antal pensionister i de kommende år, så forudser man dog, at bidraget senere skal hæves. I 2024 venter man at bidraget skal stige til 19,8 pct. og når de store årgange går på pension 2030 ventes det, at bidraget i 2030 vil stige til 21,6 pct.

Da der lige nu er ganske mange penge i pensionskassen, så viser et intern papir fra regeringen, at pensionen i 2018 kan hæves med 3,1 pct. i de vesttyske forbundslande og med 3,2 pct. i de østtyske. Det skal endeligt besluttes på et regeringsmøde den 22. november, beretter flere tyske medier.

ps