Højere inflation i juli

Af Niels Bünemann

Forbrugerpriserne i Tyskland er nu 1,7 pct. højere end for et år siden. Dermed er inflationen på vej op, primært trukket af stigende priser på fødevarer.

Det er essensen af de foreløbige inflationstal for juli, offentliggjort af statistik-myndigheden Destatis i Wiesbaden.

Destatis udarbejder også et europæisk harmoniseret prisindeks, som viser en lidt lavere inflation end de nationale tal, nemlig 1,5 pct. Mandag den 31. juli udsender Eurostat i Luxembourg det foreløbige juli-pristal for eurozonen. På baggrund af tallene fra Tyskland ventes det at eurozonens inflationsrate stiger fra 1,3 pct. i juni til 1,4 pct. i juli.

Den Europæiske Centralbank sigter mod en europæisk inflationsrate på lige under 2 pct. Som følge af det lave pristryk har ECB stillet i udsigt, at dens udlånsrente forbliver på 0 pct. i en rum tid endnu, formentlig til et godt stykke ind i 2018, eller endnu længere.

Tysklands inflation er i øjeblikket højere end eurozonens gennemsnit. Det burde ifølge teorien medvirke til at nedbringe landets gigantiske overskud på handels- og betalingsbalancen. Samtidig er Tyskland inde i en udpræget højkonjunktur med næsten fuld beskæftigelse og endda mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Det vil givetvis føre til at inflationen vil accelerere yderligere i den kommende tid.

Den danske inflationsrate er lige nu et pænt stykke under den tyske. Det seneste (europæisk harmoniserede) prisindeks viser en dansk inflation på blot 0,4 pct.

Pressemeddelelse fra Destatis kan læses her (på tysk).