Over halvdelen af tyskerne får ekstraløn op til jul

Julegratiale till over halvdelen af tyske lønmodtagere

I Tyskland er der tradition for at give ekstra løn op til jul og til ferie. For mange er det en overenskomstmæssig ret at få julegratiale eller feriegratiale. Men også lønmodtagere uden overenskomst får ofte julegratiale, som kan være helt op til en ekstra måneds løn.

Den fagforeningsnære tænketank Hans-Böckler-Stiftung har undersøgt, hvordan det står til med julegratiale, og når frem til, at 55 pct. af alle tyske lønmodtagere får udbetalt ekstraløn op til jul. Men der er stor forskel på, hvad og om man får julegratiale. Det afhænger af, om man er overenskomstdækket eller ej, om man er mand eller kvinde, arbejder deltid eller fuldtid, eller om man er tidsbegrænset eller fastansat.

Mens 58 pct. af alle mandlige lønmodtagere får julegratiale, er det kun 48 pct. af kvinderne. Særligt godt er det at være på overenskomst, for så får 74 pct. julegratiale, mens kun 44 pct. af lønmodtagere uden overenskomst modtager julegratiale. Julegratiale er mest udbredt til fuldtidsansatte, hvor 55 pct. modtager en ekstra løn, mens det kun er 39 pct. af de deltidsarbejdende. Der er også langt færre tidsbegrænsede ansatte, der får gratiale, 42 pct. , mod 55 pct. af de fastansatte.

Julegratialer ligger typisk på mellem en halv og en hel månedsløn. En ekstra månedsløn er typisk inden for finanssektoren, kemisk industri, trykkerier og i textilindustrien, mens man i metalindustrien og detailhandlen må nøjes med cirka det halve og inden for kommunerne ofte endnu mindre.

ps