Fortsat faldende ledighed og stigende beskæftigelse

Stadig fuld blus på arbejdsmarkedet.

I August var der 2.545.000 ledige svarende til en arbejdsløshedsprocent på 5,7. Det er 139.000 færre end i samme måned sidst år. I ledighedstallene er ikke medregnet personer i aktivisering og personer der midlertidig er syge. Medregnes disse, så var der i august 3.481.000 ledige – et fald på 86.000 i forhold til august 2016. Årsagen til, at faldet er mindre end for arbejdsløsheden, er en øget tilgang at flygtninge i aktivering.

Beskæftigelsen fortsætter med at stige til nyt rekord højt niveau på 44,39 mio. i juli. Det er 698.000 flere end samme måned sidste år. Samtidig fortsætter det høje niveau for efterspørgsel efter arbejdskraft med at stige. I august var der 765.000 stillinger slået op på arbejdsformidlingerne. Det er 80.000 flere end for et år siden. Institut for Arbejdsmarkedsforsknings (IAB) jobindeks (BA-X), som er indikator for efterspørgsel på arbejdskraft, lå i august på 239 – det er 20 point mere end for et år siden.

ps