Flere bud på en reform af loven om arbejdstid

De økonomiske vismænd overrækker årsrapporten til regeringen. Foto: Sachverständigenrat

Af Poul Scheuer

Nu blander de økonomiske vismænd (Der Sachverständigenrat) sig også i debatten om en reform af den stramme tyske lovgivning om arbejdstid. De økonomiske vismænd forslår helt at fjerne bestemmelsen om, at arbejdsdagen højest må være otte timer.

Forslaget kommer midt i forhandlingerne om en koalitionsregering, hvor også en reform af arbejdstidsloven er på dagsordenen. Både CDU/CSU og FDP har i valgkampen lovet at lempe lovgivningen, mens de Grønne hidtil helt har afvist lempelser.

Den tyske lovgivning om arbejdstid indeholder fire centrale bestemmelser. Arbejdsugen må kun være på 48 timer fordelt på højest seks dage, der må højest arbejdes otte timer dagligt, der skal være 11 timer fra en arbejdsdag slutter og til den næste begynder, og endelig er der et generelt forbud mod at arbejde på søn- og helligdage, men mindre arbejdet er undtaget i loven, som det f.eks. er tilfældet med politi og hospitaler, restauration og hoteller, eller man har fået en særlig tilladelse.

Arbejdsgiverne har længe ønsket en arbejdstidsreform. De vil have fjernet bestemmelsen, der begrænset arbejdstiden til otte timer om dagen, og så vil de have indskrænket 11-timers reglen til 9 timer. Det er fagbevægelsen lodret imod. De frygter at arbejdsgiverne vil benytte en reform til at forlænge den ugentlige arbejdstid. Til gengæld ønsker fagbevægelsen en adgang for alle til at gå på deltid.

De økonomiske vismænd begrunder deres forslag om at sløjfe otte-timergrænsen med, at den ikke er egnet til den digitaliseret arbejdsverden. – Virksomhederne bør have sikkerhed for, at de ikke overtræder lovgivningen, når f.eks. en ansat om aftenen deltager i en telefonkonference og om morgen under morgenmaden tjekker sine arbejdsmail. Det vil ikke alene hjælpe virksomhederne, at arbejdstiden blev mere fleksibel, men også lønmodtagerne, siger formanden for de økonomiske vismænd, Christoph Schmidt, til die Welt. Han understreger, at en fleksibilisering af arbejdstidens ikke i hemmelighed skal bruges til at øge arbejdstiden men alene til, at den eksisterende arbejdstid bedre kan fordeles over ugen.