Flere ældre fortsætter med at arbejde

Eksplosiv stigning i antallet af førtidspensionister

Langt flere ældre fortsætter med arbejde selv om de har nået pensionsalderen. Nye tal fra det tyske statistiske kontor (Destatis) viser, at antallet af 65-74 årige med job er mere end fordoblet på 10 år. I 2006 var det 5 pct. af denne aldersgruppe, der havde et job. Det er i 2016 steget til 11 pct. svarende til 942.000 personer.

For de fleste gælder det, at jobbet er et supplement til deres pensionsindkomst, men for 37 pct. af de 65-74 årige er hovedindkomsten jobbet. Der er langt flere mænd end kvinder der fortsætter med at arbejde efter det fyldte 65 år, nemlig 15 pct. mens kvindernes andel er 8 pct. For begge grupper er andelen steget kraftigt siden 2006 fra henholdsvis 7 pct. og 4 pct.

Den tyske pensionsalder bliver gradvis hævet fra 65 år til 67 år frem til 2029, og var 65 år og 5 måneder i 2016, dog to år færre for personer, med mindst 45 års beskæftigelse.

ps