Flere ældre fortsætter med at arbejde

Pæn stigning på vej til pensionisterne

Langt flere ældre fortsætter med arbejde selv om de har nået pensionsalderen. Nye tal fra det tyske statistiske kontor (Destatis) viser, at antallet af 65-74 årige med job er mere end fordoblet på 10 år. I 2006 var det 5 pct. af denne aldersgruppe, der havde et job. Det er i 2016 steget til 11 pct. svarende til 942.000 personer.

For de fleste gælder det, at jobbet er et supplement til deres pensionsindkomst, men for 37 pct. af de 65-74 årige er hovedindkomsten jobbet. Der er langt flere mænd end kvinder der fortsætter med at arbejde efter det fyldte 65 år, nemlig 15 pct. mens kvindernes andel er 8 pct. For begge grupper er andelen steget kraftigt siden 2006 fra henholdsvis 7 pct. og 4 pct.

Den tyske pensionsalder bliver gradvis hævet fra 65 år til 67 år frem til 2029, og var 65 år og 5 måneder i 2016, dog to år færre for personer, med mindst 45 års beskæftigelse.

ps