Jobkategorier

Socialforsikringspligtig beskæftigelse (Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung) er det almindelige ansættelsesforhold og er alle ansatte, der ikke enten er i minijob, er tjenestemænd eller soldater. Betegnelse angiver, at arbejdsgivere og arbejdstagere skal betale obligatoriske bidrag til følgende socialordninger: Arbejdsløshedsforsikring, sygeforsikring, pension og plejeforsikring. De fire bidrag andrager ca. 40 pct. af bruttolønnen og deles mellem arbejdsgiver og arbejdstager.

Minijob kaldes også geringfügige Beschäftigung (ubetydelig beskæftigelse). Minijobbere må tjene op til 450 euro om måneden uden at betale socialforsikring (bidrag til arbejdsløshedsforsikring, sygesikring, plejesikring og pension). Også del- og fuldtidsbeskæftigede kan tage et minijob som ekstrajob. Minijob benyttes især af kvinder, studerende, pensionister og som ekstrajob.

Midijob er en overgang fra minijob til almindeligt job. Her må man tjene op til 850 euro månedligt, og socialforsikringsbidragene øges gradvist til fuld betaling, når man når 850 euro.

Ein-eurojob er aktivering af langtidsledige. Det er job, der ikke må konkurrere med normale job, og ud over socialhjælpen skal man mindst have én euro i timen.