Færre tyske fyrtårne

Af Steen Bjerre

Skruer man tiden 20 år tilbage og sammenligner med i dag, så er Tyskland gået fra at have 14 virksomheder på listen over verdens 100 mest omsætningstunge virksomheder til i dag blot at have 8.

Og med hensyn til børsværdi har Tyskland  i følge en artikel i det seneste nummer af ugemagasinet Der Spiegel (30.sep.2017) nu kun 4 selskaber på top 100 listen over verdens mest værdifulde selskaber. Til sammenligning har USA 55 virksomheder på listen og Kina 11.

Store betydende tyske virksomheder er i de senere år gledet ned eller helt ud af listen over store verdenskoncerner: Deutsche Bank er ikke længere verdens  nummer 1 i finansverden målt på balancesummen. Den verdensberømte byggekoncern Hochtief er kommet under spansk ejerskab. Også den tyske automobilindustrier er under et til dels selvskabt pres bl.a. som et resultat af Dieselgate.

Det er selvfølgelig bekymrende at et land har færre af de store virksomhedslokomotiver. Det enkelte og store virksomhedslokomotiv er med til at trække en underskov af små og mellemstor underleverandører til fortsat udvikling og vækst. Som en ledestjerne i et netværk  af  samarbejdende virksomheder får alle – mindre som store virksomheder glæde af mulighederne. Men begynder ”fyrtårnet” at miste markedsposition kan det skade hele netværket af virksomheder.

I Kina’s plan ”Made in China 2015” defineres en række sektorer, hvor målsætningen er, at kinesiske virksomheder skal være ledende på verdensmarkedet. En af disse sektorer er højhastighedstoge.

For at imødekomme denne udfordringer, vil Siemens og den franske virksomhed Alstom – måske nødtvunget – indlede et samarbejde og oprette et fælles selskab der, som et slags Airbus på skinner, skal imødegå den kinesiske udfordring.

Selvom der er blevet færre af de tyske industri fyrtårne på top 100 listen så fortjener det tyske erhvervsliv stadig prædikatet ”Eksportweltmeister”. Dette skyldes ikke mindst en underskov af tusinde af mindre og mellemstore virksomheder, der operer på verdensmarkedet og i mange tilfælde har en dominerende position i en markeds niche.

Med nye samarbejdsformer som den Siemens og Alstom indleder, kan denne måske position måske bevares og måske få flere om ikke tyske så europæiske virksomheder tilbage på top 100 listen.

Steen Bjerre er selvstændig virksomhedskonsulent og  docent ved European Business College i Berlin.