Færre iværksættere men mompreneurs vinder frem

Restaurationsbranchen hører til blandt kvindelige iværksætters favoritter. Foto KfW billedarkiv.

Af Poul Scheuer

I de seneste 15 år er antallet af iværksættere faldet til gengæld er andelen af kvindelige iværksættere med mindreårige børn – de såkaldte momprenuers – stigende. Det viser en analyse af iværksætteraktiviteten i Tyskland fra den offentligt ejet investeringsbank KfW.

Antallet af iværksættere faldt i 2016 med 91.000 i forhold til året før og ligger nu på 672.000. Så sent som i 2014 var der 915.000, der startede egen virksomhed, og går man helt tilbage til begyndelsen af nullerne, var der næsten 1,5 mio. personer, der startede ny virksomhed.

KfW angiver de senest års gode konjunkturer som årsag til den store nedgang i antallet af nystartede virksomheder. De gode tider på arbejdsmarkedet får færre og færre til at starte virksomhed af ”nød”, ligesom det er mindre attraktivt at starte virksomhed, når jobsituationen er god, hedder det i analysen.

Til gengæld er andelen af kvindelige iværksættere i løbet af de seneste femten år steget fra 34 pct. til 40 pct. Især udgør de såkaldte mompreneurs en større og større andel, nemlig 16 pct. af alle iværksættere svarende til, at 106.000 kvinder med mindreårige børn startede virksomhed i 2016. Det betyder, at seks ud af ti kvindelige iværksætter har børn.

Motivationen for mange momprenuers er at skabe bedre balancen mellem familie og børn, viser den rundspørge KfW har lavet. Et forhold, der næsten igen betydning har for de mandlige iværksættere. Momprenuers prioriterer også en kortere arbejdstid i forhold til både de øvrige kvindelige iværksætter og de mandlige. – Mange mødre beslutter sig for at være selvstændige for at få en tidsmæssig fleksibilitet, siger Jörg Zeuner, cheføkonom i KfW

Man finder især momprenuers inden for erhverv som personlige tjenesteydelser. Det gælder ikke mindst inden for sundhed samt inden for hotel- og restauration samt rådgivning, reklame og rengøring. Selv om momprenuers ligesom øvrige iværksætter oftest begynder som soloselvstændige, så er der relativ flere momprenuers, der starter i teams og med ansatte end øvrige iværksættere.