Elbiler presser beskæftigelsen

Foto: Photo by CEphoto, Uwe Aranas / CC-BY-SA-3.0.

Underleverandører til de tyske bilfabrikker kan risikere den største tilbagegang i beskæftigelsen ved omlægningen fra benzin- og dieseldrevne personbiler til elmotorer. Bilfabrikkernes motorproduktion vil også blive ramt.

Det fremgår af et studie, Wirkungen der Fahrzeugelektrifizierung auf die Beschäftigung am Standort Deutschland, som er gennemført af Fraunhofer-Institut i Stuttgart. Studiet er bredt funderet, idet det er initieret af fagforeningen IG Metall, BMW, Volkswagen, Daimler, Robert Bosch, ZF Friedrichshafen, Mahle International og Verband der Automobilindustrie. Det er baseret på produktionsdata fra virksomhederne, som tegner over halvdelen af de beskæftigede i motorproduktionen.

Omlægningen til el-biler forventes samlet at medføre en beskæftigelsesnedgang på 75.000 medarbejdere. Heri er allerede indregnet 25.000 nye jobs til produktion af komponenter som batterier og elektronik til fremtidens elmotorer. Den tyske bilindustri beskæftiger samlet ca. 840.000 medarbejdere, hvoraf 210.000 er beskæftiget med produktion af motorer. I forhold til bilindustrien er omlægningen således betydelig. I forhold til det samlede antal beskæftigede i Tyskland på flere end 44 millioner er det potentielle tab af arbejdspladser relativt lille. Men for den enkelte virksomhed og lokalt og regionalt kan reduktion i beskæftigelsen have stor betydning.

Formanden for IG Metall mener ikke, at tallene giver anledning til panik. ”Udfordringen er stor, men ikke uoverstigelig, hvis vi skaber de rigtige vilkår nu”. Den tyske regering og bilfabrikkerne må derfor i arbejds­tøjet meget snart. Efter IG Metalls opfattelse, skal regeringen skaffe ”målrettede industrielle og beskæftigelses­­politikker”, mens bilfabrikkerne skal gøre opkvalificering til en topprioritering for at sikre, at medarbejderne ikke efterlades uden muligheder.

Studiets fokus er på et 2030-scenario, hvor 25 pct. af bilerne kun kører på el, 15 pct. kører med plug-in hybrider, dvs. med både el og forbrændingsmotor, mens 60 pct. af bilerne drives af højeffektive benzin- og dieselmotorer. Plug-in hybrider anses for at være særligt vigtige både for miljøet og beskæftigelsen. Det indgår som en forudsætning i studiet, at produktionen af komponenter til såvel hybrider som el-biler i det store og hele finder sted i Tyskland.

LSR