Domstol giver grønt lys til forbud mod dieselbiler i tyske byer

Den tyske Forbundsforvaltningsdomstol gav tirsdag grønt lys til at smide dieselbiler ud af bycentrene for at komme luftforurening til livs. Afgørelsen er upopulær blandt politikere og kan få store konsekvenser for millioner af bilejere. 

Af Flemming Emil Hansen

Ældre dieselbiler kan snart være fortid i de tyske storbyer. Det afgjorde den tyske Forbundsforvaltningsdomstol i Leipzig tirsdag i en længe ventet kendelse.

Afgørelsen, der kan få store konsekvenser for millioner af bilejere, bilægger en strid mellem miljøorganisationen DUH og forbundslandene Baden-Württemburg og Nordrhein Westfalen om, hvorvidt de individuelle forbundslande og kommuner har lovgrundlag til at smide dieselbiler ud af de trafiktætte byområder for at nedsætte luftforureningen. Ifølge DUH overskrider cirka 60 tyske byer grænseværdien for den giftige stickoxid, der for 60 pct. vedkommende stammer fra dieselbiler.

Miljøorganisation får medhold

Derfor anlagde DUH prøvesager ved forvaltningsdomstolene i Düsseldorf og Stuttgart for at tvinge de lokale myndigheder til at skærpe miljøreglerne og bekæmpe forureningen. Forvaltningsdomstolene gav DUH medhold og afgjorde yderligere, at kørselsforbud mod dieselbiler bør indgå i handlingsplanerne for at nedbringe forureningen. Regionalregeringerne i Baden-Würrtemburg og Nordrhein Westfalen mente derimod, at kørselsforbud kun bør indføres efter ensartede regler fastsat centralt i Berlin. Det synspunkt underkendte Forbundsforfaltningsdomstolen altså tirsdag.

Afgørelsen skulle allerede være faldet i sidste uge, men domstolen valgte at udsætte den med den begrundelse, at temaet var så kompliceret, at der var brug for mere tid. I den endelige kendelse er der ikke taget stilling til selve kørselsforbuddet, men blot til om det er lovligt eller ej at beslutte og indføre det lokalt.

Politikere frygter kaos

Sagen har stor bevågenhed fra såvel centralregeringen som regeringerne i forbundslandene, da den kan få store politiske og økonomiske konsekvenser. Det grønne lys for lokale kørselsforbud kan resultere i et svært gennemskueligt kludetæppe af lokale regler til skade for både privat- og erhvervsbilister. Mange politikere frygter, at det kan føre til usikkerhed og kaotiske tilstande, hvis de forureningsramte kommuner og byer nu griber muligheden og indfører lokale kørselsforbud.