Dividenderekord: Tyske selskaber udbetaler mere end 50 mia. euro

Foto: Deutsche Börse AG

– Det er nærmest umuligt ikke at tjene penge i den nuværende højkonjunktur, siger lederen af den tyske aktionær­forening, Marc Tüngler. Tyren er ude og bjørnen i hi.

Aktionærerne i tyske selskaber kan i henhold til en ny undersøgelse se frem til samlet 52,6 mia. euro i divi­dende. Det er en stigning 11,6 pct. i forhold til 2017 og ny rekord. De 30 selskaber i elite­indekset DAX teg­ner sig for de 35,8 mia. euro, en stigning på 11,5 pct. i forhold til 2017. Af DAX-selskaberne udlodder 24 mere end i 2017, og det er det største stigning i antal selskaber siden førkriseåret 2007.

VW har med 92 pct. den største stigning i udbyttebetalingen. Kun Deutsche Bank har med -42 pct. et fald i udbyttebetalingen.

Undersøgelsen, som gengives af Frankfurter Allgemeine Zeitung, er udført af den tyske aktionærforening, Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), den private FOM Hochschule für Oekonomie & Management i Essen og forskningsplatformen DividendenAdel Berlin. I undersøgelsen indgår alle aktiesel­skaber, som er optaget i et af de fire indekser på børsen i Frankfurt, samt uofficielt noterede aktieselskaber med en markedsværdi på mindst 10 mio. euro på skæringsdagen 10. april 2018.

Marc Tüngler, glæder sig over det gode erhvervsklima med konjunkturboom og lave renter. Men han udtrykker betænkelighed, hvis selskaber ikke i disse år drives effektivt eller udbetaler dividende.

Virksom­hedernes pay-out ratio, den andel af overskuddet som udloddes, er ifølge Marc Tüngler heller ”ikke til­fredsstillende”. I DSW vurderer man, at en pay-out ratio på 50 pct. er fuldt retfærdig­gjort. Men i stedet for at nærme sig denne andel har flere af selskaberne med stigende overskud benyttet lejligheden til at øge dividenden, men samtidig reducere pay-out ratio. Det er ”ikke godt nok” for aktionæ­rerne og på længere sigt heller ikke for selskaberne.

LSR