Derfor bliver Puigdemont sat på fri fod i Schleswig

Oberlandesgericht Schleswig-Holstein. Foto: Sven Hagge, licens CC BY-SA 3.0

Efter en opsigtsvækkende anholdelse midt på motorvejen er det tyske retsvæsen alligevel klar til at sætte Carles Puigdemont på fri fod. Læs her hvorfor.

Sent torsdag besluttede Overlandesgericht Schleswig-Holstein i Schleswig by, at Carles Puigdemont kan løslades mod en kaution på 75.000 euro.

Domstolens begrundelse er, at statsadvokaturens påstand om udlevering til Spanien for “oprør” ikke kan tages til følge, men dog en påstand om udlevering til retsforfølgelse for mandatsvig; “Untreue” på tysk.

Afgørelsen er et sviende nederlag for statsadvokaturen, som ifølge Overlandesgericht – Schleswig-Holsteins øverste domstol – har søgt at få udleveret Puigdemont for en handling, som slet ikke er strafbar efter tysk ret; han har nemlig ikke brugt vold, i hvert fald ikke tilstrækkeligt meget.

Retten skriver i sin begrundelse blandt andet:

“En udlevering af tiltalte på grund af gerningsindholdet i oprør i henhold til paragraf 472 stk. 5 og 7 i den spanske straffelov kan af retlige grunde ikke komme i betragtning. Den handling, som tiltalte er tiltalt for, ville ikke være strafbar i Forbundsrepublikken Tyskland. Kravet til gerningsindholdet i højforræderi er ikke opfyldt, fordi der mangler kendetegnet “vold”. Efter Ifølge de af Højesteret (Bundesgerichtshof, red.) i en tilsvarende sag opregnede principper er det ikke tilstrækkeligt til realisering af voldsbegrebet, at en gerningsmand truer med eller anvender vold for at foranledige et forfatningsorgan til at foretage en ønsket handling.

Dertil kræves yderligere, at en over for tredjemand udøvet tvang lægger et sådan pres på forfatningsorganet, at det er egnet til at bøje forfatningsorganets deroverfor stående vilje. Det er ikke tilfældet her. Ganske vist må tiltalte som initiativtager til og forkæmper for gennemførelsen af folkeafstemningen pålægges ansvaret for de på valgdagen stedfundne voldshandlinger. Disse er efter deres karakter, omfang og vikrning dog ikke egnet til at sætte regeringen under et sådant pres, at den ville have set sig tvunget “til kapitulation over for voldsmandens krav”.

En udlevering på grund af anklage om mandatsvig med offentlige midler i henhold til paragraf 432 og 252 i den spanske straffelov forekommer derimod ikke umiddelbart ikke at kunne komme i betragtning. I denne henssende må yderligere sgasforhold opklares og yderligere informationer indhendtes.”

Retten bestemte derfor, at Puigdemont fortsat skal være varetægtsfængslet med henblik på udlevering, men han vil kunne løslades mod kaution, fordi bortsfaldet af anklagen for oprør “tydeligt mindsker” faren for, at han flygter.

Puigdemont har fredag formiddag betalt kautionen og vil nu blive løsladt. Kaution bruges i tysk retspleje langt oftere end i dansk.

Efter løsladelsen må Puigdemont ikke forlade Tyskland, han skal holde politiet underrettet om, hvor han er, og han skal ugentligt melde sig hos politiet i Neumünster.

U.G.

Læs også:

Tysk venstrefløj gør fælles sag med arresteret separatist