Der er gang i Berlin

Foto Poul Scheuer

Af Steen Bjerre

December er normalt en måned, hvor arbejdsløsheden stiger. Men dette var ikke tilfældet i Berlin i 2017. – Dette er første gang, det er sket inden for de sidste 11 år, siger chefen for det regionale arbejdsløshed kontor Bernd Becking til Berliner Zeitung.

I december 2017 var der 13.000 færre registret arbejdsløse i forhold til samme periode 2016. Og det til trods for, at nedlukningen af Air Berlin har kostet omkring 2700 arbejdspladser alene i Berlin.

Ikke siden man i 1991 begyndte at fører den nuværende statistik over Berlins arbejdsløshed, har man registret så få arbejdsløse som i 2017. Berlin havde i 2017 en gennemsnitlig arbejdsløshed på knapt 170.000 svarende til en arbejdsløshedsprocent på 9,0 mod 9,8 pct. i 2016. For 10 år siden var der 100.000 flere uden arbejde.

Det berlinske erhvervsliv vokser stærkt, også stærkere end end for hele Tysklands vedkommende. Alene i 2017 blev der skabt ca. 59.000 nye arbejdspladser i Berlin, dog var ikke alle heltidsjob, ca. en tredjedel var deltidsjob.

På trods af bekymringerne for at kunne skaffe personer med de rette faglige kvalifikationer, så forudser Investitionsbank Berlin, at væksten i Berlin vil fortsætte med 2,5 pct. mod 2,2 pct. for hele landet.