Den tyske vækst mister tempo

Virksomhedernes investeringer skaber vækst.

Væksten fortsætter i Tyskland men dog i et mindre tempo end i de foregående kvartaler. Det viser kvartårsopgørelsen fra det tyske statistiske kontor, Destatis.

I første kvartal i år steg væksten med 0,3 pct. Det er mindre end i de to foregående kvartaler, hvor væksten var henholdsvis 0,6 pct. og 0,7 pct. Årsagen til den mindre vækst er færre statsudgifter og en mindre udenrigshandel. Det er første gang i fem år, at det offentlig forbrug er faldet. Til gengæld så drives væksten af det private forbrug, virksomhedernes investeringer i maskiner mv. samt byggeriet.

Trods den mindre vækst, så befinder den tyske økonomi sig stadig i den længste opsvingsperiode siden 1991. I 15 kvartaler i træk er er BNP steget i forhold til kvartalet forud.

ps