Debat: Tid til at dele Europa

De tyske reaktioner på EU-flygtningekvota-dommen mod Ungarn og Slovakiet er ikke entydige. Mens Frankfurter Allgemeine Zeitung bringer en kommentar, der simpelt hen kræver,at Ungarn nu “accepterer dommen” og tager imod omfordelte flygtninge, har Süddeutsche Zeitungs stedfortrædende udenrigsredaktør, Stefan Ultrich, en barskere tilgang: EU må splittes op. Tålmodigheden med østlandene er slut.De lande, som nægter at tage imod flygtninge, siger blandt andet, at det

“ville true deres folks homogenitet. Er  dét, hvad det kommer an på for dem, burde de straks forlade EU. Med sine grundlæggende frihedsrettigheder retter EU sig ikke akkurat mod homogene nationer. (…)

Nu kan man håbe, at der en dag igen kommer moderate, proeuropæiske kræfter i regeringen. Men: Så kunne andre stater skride ud i identitært-autoritær retning. Europas trues på længere sigt af lammelse. Forestillingerne hos lande som Tyskland og Frankrig, der ønsker mere Europa, og lande som Polen og Ungarn, der gerne vil have mere nationalisme, lader sig næppe samle på konstruktiv vis. Europa må overveje, om det ikke skal tilbyde to modeller: En føderation, i hvilken medlemmerne slutter sig endnu tættere sammen end i dag. Og en økonomisk union af overvejende suveræne – men alligevel demokratiske og retsstatslige – nationalstater, hvori Storbritannien så også vil kunne finde plads.”